Centre

Ací pots llegir les últimes notícies de l’IES Mutxamel: Novetats

 

ESO

ESO

1r ESO

2n ESO

3r ESO

3r ESO PMAR

4t ESO Ensenyaments Acadèmics

4t ESO Ensenyaments Aplicats

4t ESO Programa Reforç (PR4)

bachillerato

BATXILLERAT

Batxillerat de Ciències

Batxillerat d’Humanitats

Batxillerat de Ciències Socials

peluqueria

F.P.BÀSICA

Formació Professional Bàsica “Perruqueria i Estètica”

Formació Professional Bàsica “Informàtica d’Oficina”

ordenadores

CICLES D’INFORMÀTICA

Cicle Formatiu de Grau Superior “Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa”

Cicle de Grau Superior “Desenvolupament d’Aplicacions Web”

Cicle Formatiu de Grau Mitjà “Sistemes Microinformàtics i Xarxes”

bicis

Instal·lacions

Gimnàs, 2 aules de tecnologia, 7 aules d’informàtica, 2 aules de plàstica, laboratori de física, laboratori de química, 40 aules normals, biblioteca, sala d’actes i cantina.

placa

Cicles de Grau Superior

Aquest curs disposem de dos nous cicles de grau superior “Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa” i “Desenvolupament d’Aplicacions Web”

Curs 2021-2022

El nostre horari de matins és de 8.00 h. a 15.05 h. de dilluns a divendres.Cada nivell té un nombre determinat d’hores lectives. En conseqüència, l’horari de finalització de les classes dependrà del curs i nivell al qual pertanga l’alumne.

El nostre horari de vesprades és de 15.30 h. a 21.20 h. de dilluns a divendres.En aquest horari assistiran el grup de “Desenvolupament d’Aplicacions Web”, un grup de “Sistemes Microinformàtics i Xarxes”, fpb “Informàtica d’Oficina” i fpb “Perruqueria i estètica”

L’IES Mutxamel ofereix pràctiques d’empresa remunerades en modalitat FP DUAL