L´ALUMNAT DE L´IES MUTXAMEL PARTICIPA EN
UN PROJECTE ETWINNING DINS DEL MARC
EUROPEU DEL PROJECTE ERASMUS+ KA101 2020-
1- ES01-KA101-080254

L'Institut “IES Mutxamel”, situat en la localitat de Mutxamel, comarca de l'Alacantí, província d'Alacant, ha participat des del 10 d'octubre de 2021 fins al 31 de maig d´enguany en una activitat eTwinning titulada “eTwideos: producing and sharing videos to enhance cultural awareness around Europe”.

Aquesta iniciativa s'ha dut a terme entre alumnat de quatre països europeus: Alemanya, Grècia, Itàlia i Espanya. El projecte ha consistit en la realització de diferents vídeos creats al llarg de l'any de manera col·laborativa per part dels 16 estudiants d'aquest centre al costat de 63 estudiants transnacionals. Aquests enregistraments cooperatius s'han centrat en aspectes culturals de cada país com a plats gastronòmics, llocs emblemàtics de cada ciutat, descripció autocrítica de la seua escola ideal, i una descripció del que els fa feliços. A més dels vídeos esmentats prèviament, l´alumnat participant està realitzant intercanvi de receptes de cuina, kahoots culturals, poemes autobiogràfics, propòsits d'any nou, localització de les seues ciutats dins d'un mapa virtual, creació d'un logo …, entre altres activitats.

Aquest projecte eTwinning es va iniciar per a estretir llaços entre l´alumnat dels diferents països, per tal de fomentar el plurilingüisme i la internacionalització del centre, i conéixer millor el patrimoni cultural europeu, i al seu torn, amb l´objecti de posar en pràctica recursos didàctics digitals apresos de les classes en els diferents cursos de les mobilitats, i dels Job shadowing del projecte d´Erasmus + KA101 que s'està duent a terme des de l'1 de gener de 2021, i finalitzarà el 31 de desembre de 2022, titulat "Eines creatives per a la innovació pedagògica entre escoles europees".

D'una banda, els i les alumnes han desenvolupat una actitud crítica respecte a com crear ciutats més sostenibles a través del reciclatge, de l'ús del transport públic, i de les bicicletes, o també han pres un rol actiu en la presa de decisions quant a, entre altres aspectes, com millorar la seua escola, han millorat les seues competències lingüístiques, digitals i emprenedores. Al capdavall, han conegut altres cultures i hàbits europeus gràcies a les activitats posades en pràctica en la plataforma twinspace, avalada pel Ministeri d'Educació i per la Unió Europea.

D'una altra banda, les diferents comunitats educatives, com la de l'IES Mutxamel , van ser partícips, en aquest eTwinning gràcies a l'elecció del logo del projecte mitjançant votacions anònimes.

Per a concloure, citarem la frase d'un dels nostres estudiants que resumeix precisament el que ha significat aquest projecte per a tothom “I am sending to you this email because this project has been an unforgettable experience, and it has opened new doors for us, so I would like to keep in touch with the other students”.

A més dels avantatges que ha comportat per a l’alumnat el fet de participar en aquest eTwinning, s'han establit contactes amb altres tres països per a possibles col·laboracions dins del Pla d'Internacionalització del nostre centre.

Per a obtindre més informació sobre les activitats realitzades en el projecte d’eTwinning, per favor, poseu- vos en contacte amb concepcionmoraleda@iesmutxamel.com , o consulteu aquestes webs:

https://portal.edu.gva.es/iesmutxamel/etwideos-video/
https://portal.edu.gva.es/iesmutxamel/etwideos/

Per a accedir a la informació de les mobilitats i job shadowings de l´Erasmus KA101, es poden visitar la següent web:

https://portal.edu.gva.es/iesmutxamel/programa-erasmus/

 

Nota de premsa en valencià i castellà