PROVA HOMOLOGADA DEL NIVELL A2 DEL MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES ANGLÉS I FRANCÉS
CURS 2023-2024

Us informem que durant aquest curs podéu fer les proves per a obtindre el Certificat de Nivell Bàsic al nostre centre. Per presentar-vos a la prova héu de complir els següents requisits:

  • Estar matriculats en aquest centre en el present curs escolar (ESO, FPB, CFGM i BATX)
  • Tindre 16 anys o més durant el 2024

EL PERIODE DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS PER A PARTICIPAR EN LA PROVA ÉS
del 22 al 26 d’Abril

El llistat dels alumnes inscrits es publicará al tauler d´anuncis els dies:

  • Llistes provisionals : 29 Abril / Subsanació errors: fins 2 de Maig
  • Llistes definitives: 3 de Maig

La prova es farà els dies: 8, 9, 10 i 13 de Maig

Els impressos per a fer la sol.licitud seran en CONSERGERIA a partir del
Dilluns 22 d’Abril

https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades