PROVA HOMOLOGADA DEL NIVELL A2 DEL MARC EUROPEU COMÚ DE
REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES ANGLÉS I FRANCÉS
CURS 2022-2023

Us informem que durant aquest curs podéu fer les proves per a obtindre el Certificat de Nivell Bàsic al nostre centre. Per presentar-vos a la prova héu de complir els següents requisits:

  • Estar matriculats en aquest centre en el present curs escolar (ESO, FPB, CFGM i BATX)
  • Tindre 16 anys o més durant el 2023

EL PERIODE DE PRESENTACIÓ DE SOL.LICITUDS PER A PARTICIPAR EN LA PROVA ÉS
del 21 al 27 de Febrer

El llistat dels alumnes inscrits es publicará al tauler d´anuncis els dies:

  • Llistes provisionals : 28 Febrer / Subsanació errors: fins 17 de Març
  • Llistes definitives: 20 de Març

La prova es farà els dies: 21-22-23 i 24 de Març

Els impressos per a fer la sol.licitud seran en CONSERGERIA a partir del
Dilluns 20 de Febrer

https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades