Formació professional bàsica

FABRICACIÓ I MUNTATGE

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs: Segon curs:
Operacions bàsiques de fabricació.

Soldadura i fusteria metàl·lica.

Fusteria d'alumini i PVC.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

Formació en Centres de Treball (Unitat Formativa I).

Xarxes d'evacuació.

Lampisteria i calefacció bàsica.

Muntatge d'equips de climatització.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball (Unitat Formativa II).

Amplia informació en la web de Conselleria

                            

SERVEIS ADMINISTRATIUS

MÒDULS PROFESSIONALS

Primer curs: Segon curs:
Tractament informàtic de dades.

Tècniques administratives bàsiques.

Atenció al client.

Preparació de comandes i embena de productes.

Ciències aplicades I.

Comunicació i societat I.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral I.

Aplicacions bàsiques d'ofimàtica.

Arxiu i comunicació.

Ciències aplicades II.

Comunicació i societat II.

Tutoria.

Formació i Orientació Laboral II.

Formació en Centres de Treball.

Amplia informació en la web de Conselleria