Pla de contingència

Aquest document s'actualitzarà en funció de les instruccions rebudes per part de l'Administració i autoritats sanitàries.

Conselleria ha habilitat un espai web amb tota la informació sobre la tornada segura a les aules, respostes a preguntes freqüents i els protocols de seguretat, higiene i protecció establerts als centres educatius. A més, compta amb un telèfon per atendre els dubtes que et puguen sorgir telefonant al 900 300 555.