Agrària – Informació General

Membres del departament

AMPARO GALLENT MEZQUIDA

NURIA TRAVER EDO

CARLES CAPELLA MENERO

Horari d'atenció a famílies.

Matèries i grups a càrrec del departament

  • Activitats de reg, abonat i tractaments en cultius
  • Operacions auxiliars de preparació del terreny, plantació i sembra de cultius
  • Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria
  • Operacions auxiliars en la elaboració de composicions amb flors i plantes
  • Operacions bàsiques en instal.lació de jardins, parcs i zones verds
  • Operacions bàsiques de manteniment de jardins, parcs i zones verds
  • Materials de floristeria
  • Formació en centres de treball
  • Tutorització de FP Dual