RAT de la borsa de treball

DENOMINACIÓ DE L’ ACTIVITAT DE TRACTAMENT: BORSA DE TREBALL PER A EXALUMNES 
RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: IES VIOLANT DE CASALDUCH: Avinguda de Castelló s/n, Benicàssim. 12005283@edu.gva.es 
EXERCICI DE DRETS DAVANT: IES VIOLANT DE CASALDUCH: Avinguda de Castelló s/n, Benicàssim. 12005283@edu.gva.es 
FINALITATS O USOS DEL TRACTAMENT: Proporcionar les dades de contacte dels exalumnes a les empreses del sector perquè puguen fer-los arribar les seves ofertes d’ ocupació. 
BASE JURÍDICA, LICITUD O LEGITIMACIÓ Reglament General de Protecció de Dades (RGPD): Art. 6.1.a) La persona interessada ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades amb un o diversos fins específics. 
TERMINI DE CONSERVACIÓ Indefinit 
TIPOLOGIA O CATEGORIES DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL Caràcter identificatiu: nom i cognoms. Contacte: adreça de correu electrònic, adreça postal i número de telèfon. 
ORIGEN DE LES DADES La pròpia persona interessada 
CATEGORIA DE DESTINATARIS Tercers encarregats del tractament podran tenir accés a les dades per a la comunicació d’ ofertes d’ ocupació, seguint les instruccions i amb les mesures de confidencialitat i seguretat adequades. 
TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS No estan previstes