Biblioteca – Normes

banner

Normes d'ús de la Biblioteca

Es recorda a tots els usuaris de la biblioteca que, una vegada han tret un llibre en préstec, són els responsables dels llibres i han de cuidar-los fins que el retornen.

Els préstecs generals es faran a l’hora del pati, ja que la biblioteca ara és una aula de classe i està ocupada la resta de l’horari.

Per tornar un llibre no es pot deixar damunt de la taula, se li ha de donar al professor que fa la guàrdia de biblioteca i assegurar-nos que ens fa la devolució a
l’ordinador abans d’abandonar la biblioteca.

Els llibres s’han de tornar després d’un màxim de 15 dies i el préstec es pot renovar una vegada si el llibre no ha sigut sol·licitat per un altre alumne.

Mensualment els responsables de la biblioteca informaran els tutors de l’alumnat que té llibres pendents de retornar i a les famílies a través del correu electrònic que figura
a secretaria.

En cas que un alumne torne amb retard un llibre, tindrà bloquejat el préstec de nous llibres tant de temps com els dies que s’haja endarrerit la seua tornada.