Biblioteca – Normes

banner

Es recorda a tots els usuaris de la biblioteca que, una vegada han tret un llibre en préstec, són responsables d’ell i l’han de cuidar fins que el retornen.

Els préstecs es faran a l’hora del pati dilluns, dimecres i divendres, de 11 a 11,25, ja que la biblioteca és un aula de classe i està ocupada la resta de l’horari.

El préstec de llibres és pot fer de tres formes diferents

1) Reservant el llibre a través del formulari que trobaràs al Web del centre (http://www.iesbenicassim.es/) a la pestanya ”Biblioteca” → “Préstec de llibres”. Quan pugues recollir el llibre sol·licitat, rebràs un correu electrònic de confirmació. Si no l'has rebut, pots acostar-te a la biblioteca i preguntar.

2) Omplir un imprès i posar-lo a la bústia que hi ha al hall. Pots deixar-lo en qualsevol moment i pots passar a recollir el llibre el dilluns, dimecres o divendres següent a que hages deixat el paperet amb el llibre que vols.

3) Acostar-te a la biblioteca dilluns, dimecres o divendres a l’hora del pati i demanar el llibre que vols. Si està, te’l pots endur al moment.

El préstec inicial serà de 21 dies i es podrà demanar la renovació del préstec una única vegada i per dues setmanes més, si eixe exemplar no ha estat reservat per un altre usuari. Per a renovar el préstec pots:

1) Omplir el formulari que està al web: “Biblioteca” → “Renovació préstec de llibres”.

Rebràs un correu electrònic amb la nova data de devolució del llibre.

2) Acostar-te a la biblioteca dilluns, dimecres o divendres a l’hora del pati i i demanar la renovació del préstec. (No cal portar el llibre)

Mensualment els responsables de la biblioteca informaran els tutors de l’alumnat que té llibres pendents de tornar i a les famílies a través del correu electrònic que consta a secretaria.

En cas que un alumne/a torne un llibre endarrerit, tindrà bloquejat el préstec de nous llibres tant de temps com dies s’haja endarrerit.