Equip directiu

 

CÀRREC NOM I COGNOMS
Directora Quini Vellón Segarra
Cap d'estudis Edu Roselló Aguilar
Secretària Marián Rodríguez Lara
Vicedirectora Carolina Cervelló García
Vicesecretari Francesc Rubio Claros
Coordinadora ESO Pietat Franch Salas
Cap de família de Cicles Formatius Vicent Sos Soler