Equip directiu

Directora: Quini Vellón Segarra

Vicedirectora: Carolina Cervelló García

Cap d'estudis ESO i Batxillerat: Edu Roselló Aguilar

Cap d'estudis Formació Professional: Francesc Rubio Clarós

Secretària: Marian Rodríguez Lara

Vicesecretària: Ana Ovando Moros

Coodinació d'ESO: Pietat Franch Salas

Cap de Família de Cicles Formatius: Vicent Bort Aparici