Admissió

El Consell Escolar del Centre, reunit el 29 d'abril de 2024, ha decidit establir com a circumstància específica per a l'admissió d'alumnat  d'ESO i Batxillerat, en el curs 2024-2025, per la qual es donarà 1 punt:

Proximitat del domicili: Domicili familiar o laboral situat a l’àrea d’influència del centre.

Documentació acreditativa segons es disposa a l'article 31 de l'Ordre 8/2024.

Projecte educatiu de centre

Normes d'organització i funcionament (NOF) en revisió

Criteris per a la valoració de sol·licituds

Tota la informació: https://ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/normativa

Publicat el procés d'admissió a ESO i Batxillerat per al curs 24/25:

Publicat el procés d'admissió a Cicles Formatius per al curs 24-25. Fes clic sobre la imatge per obrir el pdf amb tots els enllaços.

Tota la informació: https://ceice.gva.es/va/web/admision-alumnado/inicio