Fons Social Europeu

El nostre centre té accions de Formació Professional (Grau Mitjà i Superior), Formació Professional Bàsica i ESO,cofinançades pel FONS SOCIAL EUROPEU.

MÉS INFORMACIÓ:

Cofinançament de les accions de Formació Professional.

Cofinançament de les accions de Formació Professional Bàsica.

Web de la Comissió Europea relativa als Fons Estructurals.

UAFSE (Unidad Administradora del Fondo Social Europeo)

Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic: Finançament i Fons Europeus