Caps de departament

Agrojardineria Amparo Gallent Geografía i història Iván Bonilla
Anglés Víctor Rovira Grec Ana Ovando
Biologia Marián Rodríguez Informàtica Pedro Monedero
Castellà Elena Verchili Llatí
Dibuix Lidia Galí Matemàtiques Pilar Cucala
Economia Jennifer Sospedra Música Jordi Villarroya
Educació Física Pepe Badenes Orientació Cèlia Cano
Filosofia Pilar Fabón Religió
F.O.L. Belén Navío Tecnologia Eva Prada
Física i química Raul Portolés Valencià Joan Carles Langa
Francés Esther Ujaque Cap de Família CCFF Vicent Bort