Projecte educatiu de centre

En aquesta carpeta es poden trobar tots el documents que conformen el nostre Projecte Educatiu de Centre. Aquestos documents es revisen de manera anual.