Notícies recents

Proves extraordinàries 1rBatxillerat

19 de juny de 2024
Més informació

Calendari convocatòria extraordinària CCFF

18 de juny de 2024
Més informació

Admissió curs 2024-25: ensenyaments esportius de règim especial

8 de juny de 2024

Més informació

Llista definitiva de qualificacions proves accés CCFF

7 de juny de 2024

Mitjà

Superior

Més informació

Proves extraordinàries FPB electricitat i electrònica

3 de juny de 2024
Més informació

Qualificacions provisionals Prova accés CCFF

31 de maig de 2024

Cicle Mitjà

Cicle Superior

Més informació

Matrícula per a la prova d’accés específica de règim especial 2024-25 

30 de maig de 2024

Tècnic Esportiu de Vela Inicial

Període d’inscripció de la convocatòria ordinària:  del 10 al 20 de juny de 2024, ambdós inclosos. 

Tota la documentació ha de presentar-se també presencialment o per correu postal certificat (IES Violant de Casalduch – a/a Secretaria- Av. de Castelló s/n. 12560 Benicàssim) 

  1. Descarrega els documents d’aquesta carpeta .
  1. Després d’emplenar-los, guarda’ls en pdf. 
  1. Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents: 
  • Sol·licitud d’inscripció per a la realització de la prova de caràcter específic per a l’accés als ensenyaments esportius de règim especial, annex III de la Resolució de 16 de març de 2021.  
  • Fotocòpia compulsada del DNI, NIE o document acreditatiu d’identitat.  
  • Fotocòpia compulsada del requisit acadèmic corresponent, títol de Graduat en ESO o equivalent. 
  • Certificat mèdic oficial, d’acord amb l’imprés editat pel Consell General del Col·legi Oficial de Metges, de data recent (màxim 2 mesos), i en el qual conste: «que l’alumne o l’alumna no patix cap malaltia que li impedisca presentar-se a esta prova, haurà d’haver rebut la vacuna contra el tètanus, i haurà de comptar amb les condicions psicofísiques necessàries per a la realització de les proves físiques establides per a l’accés a les titulacions de tècnic esportiu o tècnic esportiu superior en la modalitat corresponent».  
  •  Certificat acreditatiu de discapacitat, si se sol·licita per esta via de reserva. 
  • Justificant del pagament de taxes. Per a fer el pagament s’ha d’utilitzar el model 046, disponible en el lloc web: https://sara-frontend.gva.es/sara-frontend/modelo?ID_SIMUL=SIMU046-9773&LANG=es El preu de la taxa és de 20,63€. 

Amb el certificat acreditatiu de la condició d’esportista d’alt nivell, esportista d’alt rendiment o esportista d’elit en la modalitat o especialitat corresponent, no han de fer la prova, estaran exempts.  

En l’assumpte del correu indica el nom i cognoms de l’alumne i les proves en les quals es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, Proves Règim especial. 

Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Envia el missatge de nou. (si envies dos correus seguits només rebràs confirmació del primer, per exemple matrícula de dos germans) 

Data i lloc de les proves

4 de juliol de 2024, a les 18.00

Escola Municipal Vela La Marina de Valencia,

Darsena Norte, La Marina de Valencia, s/n

València

Més informació

Calendari exàmens extraodinaris FPB agrojardineria

27 de maig de 2024
Més informació

Calendaris exàmens finals Cicle mitjà i superior

27 de maig de 2024

Cicle mitjà i superior

Més informació

Graduació 2nBatxillerat

18 de maig de 2024

Ahir vam celebrar l’emotiu acte de graduació de l’alumnat que acaba l’etapa de Batxillerat al nostre centre.

Enhorabona a totes i tots!

Totes les fotos i vídeos:

Graduació 2n batxillerat – 17 maig 2024

Més informació