Aneu a la barra d'eines

Beques i ajuts

BEQUES I AJUTS – MEC 2020

INFORMACIÓ PER A LES FAMÍLIES.

Beques per a estudiants que en el curs acadèmic 2020-2021 cursen ensenyaments postobligatoris (Batxillerat, Cicles Formatius, etc.)
 
El termini per a presentar la sol·licitud s'estendrà fins a l'1 d'octubre  de 2020, inclusivament, per als estudiants no universitaris.
 
Ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, del Ministeri d'Educació, per al curs 2020-21.
 

El dia 08 d’agost es va publicar la convocatòria d'Ajudes per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, del Ministeri d'Educació, per al curs 2020-21.

El termini per sol·licitar-les finalitza el dimecres 30 de setembre.

Són ajudes que reben les famílies, sempre que complisquen els requisits, perquè els alumnes amb discapacitat o trastorn greu de conducta, pugen acudir a un centre extern a rebre suport educatiu.

La necessitat específica de suport educatiu ha d'acreditar-se en tot cas amb el certificat d'un equip o departament d'orientació. L'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu ha de requerir en la seua escolarització de suports i atencions educatives específiques.

També s’ha d’aportar el certificat de discapacitat o, en el seu cas, un diagnòstic per als casos de trastorn greu de conducta, juntament amb la sol·licitud per a poder optar a les deduccions econòmiques. La sol·licitud es realitza per via telemàtica, s'imprimeix i s’entrega al centre escolar, juntament amb la documentació requerida (DNI, Certificat de discapacitat, de Família nombrosa...).

L'enllaç directe del Ministeri és: