Prova accés a cicles

Calendari d’inscipció: del 20 al 28 de Març de 2024.

Sol·licitud grau Mitjà

Sol·licitud grau Superior

Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar:

- En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis, passaport o targeta d'estudiant estranger.

- En el cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis, passaport o targeta d'estudiant estranger.

- Sol·licitud d'exempció (Grau Mitjà / Grau Superior)

- Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

- Tota la documentació s'ha d'enviar degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en què desitja fer la prova, en l'assumpte del qual han d'indicar les sigles PAC seguides del nom i els cognoms de la persona sol·licitant.

12005283.info@edu.gva.es

Tota la informació en:

https://dogv.gva.es/datos/2024/02/09/pdf/2024_981.pdf

 

Infografies:

Cicle Superior

Cicle Mitjà