Prova accés a cicles

Calendari d’inscipció: del 20 al 31 de Març de 2023.

Sol·licitud grau Mitjà

Sol·licitud grau Superior

Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar:

- En el cas de ser menor de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, certificat d'empadronament en un municipi, visat d'estudis, passaport o targeta d'estudiant estranger.

- En el cas de ser major de 18 anys, algun dels documents següents: DNI, targeta d'identitat d'estranger, expedida per la comissaria de policia o oficina d'estrangers, visat d'estudis, passaport o targeta d'estudiant estranger.

- Declaració responsable que no es reuneixen els requisits d'accés directe i que, si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle reuniren aquests requisits, renunciarien a l'accés per prova, encara en el cas d'haver-la superada, per a optar a les places d'accés directe.

- Justificant d'haver pagat la taxa corresponent.

- Tota la documentació s'ha d'enviar degudament signada (a mà o electrònicament) i, en format electrònic, mitjançant un únic correu electrònic al centre docent en què desitja fer la prova, en l'assumpte del qual han d'indicar les sigles PAC seguides del nom i els cognoms de la persona sol·licitant.

12005283.info@edu.gva.es

Tota la informació en:

https://ceice.gva.es/va/web/formacion-profesional/presentacion-y-calendario

 

Infografies:

Cicle Superior

Cicle Mitjà