Prova d’idiomes A2

Normativa: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/23/pdf/2023_545.pdf

Calendari de realització de les proves:

Anglés:  28 de març de 2023

Francés: 29 de març de 2023

Alemany: 30 de març de 2023

 

El professorat de les llengües implicades informaran a l'alumnat del procediment a seguir en cas d'estar interessats en participar en la prova.