Prova d’idiomes A2

horari proves a2

Normativa: https://dogv.gva.es/datos/2023/01/23/pdf/2023_545.pdf

Requisits de participació:

  • Tenir 16 anys o complir-los en l'any natural en què se realitza la prova (nascuts en el 2007).
  • Estar matriculat el curso actual en el centre.

Calendari de realització de les proves:

Anglés:  28 de març de 2023

Francés: 29 de març de 2023

Alemany: 30 de març de 2023

Inscripció a les proves: del 6 al 17 de febrer de 2023 en la secretaria del centre.

Formulari d'inscripció (omplir i lliurar en paper en secretaria del 6 al 17 de febrer).

Podeu consultar el llistat d'alumnat admés a les proves al tauler d'anuncis de consergeria. Esmena de sol·licituds fins el 7 de març.

 

Tota la informació a: https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades