Prova d’idiomes A2

 

Normativa: https://dogv.gva.es/datos/2024/04/18/pdf/2024_3315.pdf

Requisits de participació:

  • Tenir 16 anys o complir-los en l'any natural en què se realitza la prova (nascuts en el 2008).
  • Estar matriculat el curso actual en el centre.

Calendari de realització de les proves:

Anglés:  8 de maig de 2024

Francés: 9 de maig de 2024

Inscripció a les proves: del 22 al 26 d'abril de 2024 en la secretaria del centre.

Formulari d'inscripció (omplir i lliurar en paper en secretaria del 22 al 26 d'abril de 2024).

Podeu consultar el llistat d'alumnat admés a les proves al tauler d'anuncis de consergeria. Esmena de sol·licituds fins el 7 de maig.

 

Tota la informació a: https://ceice.gva.es/es/web/dgplgm/proves-homologades