Aneu a la barra d'eines

Prova d’idiomes A2

Normativa: http://www.dogv.gva.es/datos/2011/11/08/pdf/2011_11192.pdf

Calendari de realització de les proves:

Anglés:  26 de Gener de 2021

Alemany: 23 Febrer 2021

Francés: 16 Febrer 2021

El professorat de les llengües implicades informaran a l’alumnat del procediment a seguir en cas d’estar interessats en participar en la prova.