Secretaria

Si necessiteu qualsevol tipus de documentació administrativa (certificats, ...) podeu adreçar-vos a la Secretaria del centre, on us atendran Elena Sánchez, Ana Edith Romeu i Dolo Barrachina en horari d’atenció al públic: Dilluns a Divendres de 9:00 a 14:00 hores.

A la Secretaria de l'Institut li correspon la tasca de donar suport a la organització del Centre, gestionar els processos acadèmics i administratius per a l'obtenció de títols acadèmics de caràcter oficial, com també d'atendre als estudiants en tot allò que els afecte o necessiten referent a l'orientació i informació acadèmica.

Informació general i consultes

D' acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, per a realitzar qualsevol consulta o tràmit administratiu, haurà d'acudir el/la interessat/da amb el seu NIF/NIE en vigor o carnet escolar del centre o persona autoritzada per escrit per a realitzar la gestió.

Ubicació

 La Secretaria es troba a la planta baixa de l'edifici principal.

Horari d'atenció

De dilluns a divendres:

De 9:00 a 14:00 hores

Durant el mes d'agost el centre romandrà tancat per vacances.

Telèfon i FAX

Telèfon cita prèvia: 964 399414

Telèfon: 964 399410

FAX: 964 399411

Correu electrònic

E-mail: 12005283.secret@gva.es

La direcció de correu electrònic de la Secretaria del Centre, es publica amb finalitats exclusivament Acadèmiques i Administratives.

El fet de fer-la servir per a un altre ús, i en particular amb finalitats comercials o enviament de correu brossa (SPAM), es considerarà contrari als principis de la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i serà donat a conéixer a las autoritats competents en matèria de protecció de dades.