Erasmus +

Vocational Training Erasmus+: Mobilities
 
L’Agència nacional SEPIE (Servei espanyol per a la internacionalització de l’educació) va concedir al Consorci de centres EWE la Carta de mobilitat que avala la qualitat la dels projectes de formació professional de grau mitjà que porta desenvolupant des de fa 8 anys.

El Consorci EWE està format per 21 centres educatius de la Comunitat valenciana que posseeixen la família professional d’Activitats físiques i està coordinat des de l’IES la Creueta d’Onil. La carta de mobilitat concedida facilita que els centres del consorci emprenguen projectes Erasmus+ dirigits a altres famílies professionals així com a l’ESO i el Batxillerat amb garanties d’èxit.
LA NOSTRA ORGANITZACIÓ és un Consorci de centres educatius de formació professional al qual anomenem CONSORCI EWE i és gestionat per una Comissió formada per un Coordinador d’internacionalització de cada centre educatiu participant sota la direcció del Coordinador general del Consorci. Tots els centres educatius participants en aqueix Consorci posseïm ensenyaments de formació professional de la família d’Activitats físiques en la Comunitat valenciana.
Ens hem unit en un Consorci per a suplir les deficiències de la derogada normativa LOGSE que encara regeix aquesta família professional i donar als estudiants d’FP l’oportunitat de realitzar de manera completa la seua Formació en centres de treball (pràctiques formatives) en països com Irlanda, Malta i França i així obtindre la seua titulació, en concret el grup objectiu és el Tècnic de grau mitjà en Conducció d’activitats en el medi natural. El tipus de mobilitat realitzada és la Mobilitat d’estudiants en Empreses. La duració és de 3 mesos, temps suficient per a poder complir amb les 440 hores de formació requerida en el mòdul formatiu de FCT.
Aquest mòdul formatiu es realitza íntegrament en empreses del sector del turisme actiu que es dediquen a la multiaventura (muntanya, bicicleta, equitació, esports aquàtics, etc) i que tenen un gran prestigi internacional. Els participants han tingut un Acompanyant per país de destinació i en els tres projectes ressenyats en aquesta sol·licitud han estat amb els participants tota la duració de l’experiència. La necessitat d’acompanyants ve donada perquè tenim participants que encara no han complit la seua majoria d’edat i habilitem sempre almenys dues places per a alumnat discapacitat, de fet en 2014 i 2015 vam tindre alumnat amb diferents graus de discapacitat tant auditiva com física.
La realització de 5 projectes European Work Experience (EWE) anteriors i en l’actual Convocatòria 2020 amb Young Employment Door (YED) ens han format com un Consorci sòlid compost per 21 centres educatius de la Comunitat valenciana encara que per a aquesta sol·licitud de carta de mobilitat no tots els centres que participen en aquest últim compleixen amb el requisit de tindre 3 projectes acabats.
L’avaluació realitzada dels cinc projectes EWE ens fa presentar-nos amb garanties que els participants poden obtindre una formació de qualitat, una millora substancial de la seua capacitat de comunicació en un altre idioma així com la seua primera oferta laboral concorde a la seua formació.
En totes les convocatòries que hem participat sense interrupció des de 2012 com a consorci hem conclòs amb èxit el 100% en la realització de les mobilitats proposades (EWE I/30 mobilitats, EWE II/60 mobilitats, EWE III/70 mobilitats, EWE IV 85 mobilitats, EWE V/95 mobilitats i  YED I/105 mobilitats. El grau de satisfacció segons els informes finals ha sigut: Un 95% dels participants ens diu que repetirien l’experiència, ens relaten que l’experiència els servirà per a trobar un lloc de treball més fàcilment i es veuen treballant a Europa.
En l’actualitat tenim entre 45 i 50 participants dels nostres projectes que any rere any són cridats per l’empreses per a realitzar la temporada estival i actualment hi ha 15 participants que treballen al voltant del 50% dels participants, a la finalització del projecte anual, reben una oferta de treball encara que no tots l’accepten sobretot perquè volen tornar a Espanya amb les seues famílies.
Les empreses que estan presents en els nostres projectes tenen un caràcter econòmic estacional a causa de l’orientació dels seus negocis (activitats a l’aire lliure), aquestes formen als participants durant els tres mesos anteriors al començament de la temporada estival així l’experiència per a aquells que accepten l’oferta els dura més de sis mesos. A part d’això i sent l’emprendedurismo un objectiu marcat en els projectes del Consorci s’han creat per part de participants cinc Empreses de turisme actiu en la nostra comunitat autònoma.
La gran majoria dels centres que participem en el Consorci EWE hem desenvolupat projectes europeus a nivell individual com Leonardo, Comenius, Associacions estratègiques, mobilitat Erasmus d’estudiants de formació professional de grau superior i comptem amb la Carta Erasmus.
NOTÍCIES I ACTIVITATS
  • Reunió informativa de famílies, estudiants, coordinadors, empreses, febrer 2020: Imatges
  • Lliurament de diplomes a l’alumnat participant en les mobilitats d’Erasmus+, maig 2019: Imatges.
  • Visita d’equips directius a les empreses a Irlanda, febrer 2019: Premsa
  • FCT Erasmus+ Malta i Irlanda, març-juliol 2019: Imatges
  • Jornada de convivència, Elx, març 2019: Imatges
  • FCT Erasmus+ Irlanda i Malta, març-juliol 2018: Imatges
  • Jornada de convivència de l’alumnat participant en mobilitats Erasmus+: Elx, març 2018. Imatges