Plàstica – Recursos

Recursos

Recursos i materials del aula i del professor

Per poder dur a terme la metodologia didàctica prevista para l'assignatura el professor/a disposarà dels següents recursos:

 1. Regles i compàs de pissarra.
 2. Pissarra virtual: Geoenzo (software lliure)
 3. Ordinador, projector i pantalla per mitjans audiovisuals.
 4. Material bibliogràfic: Llibres i monografies relacionades amb la matèria.
 5. Aula virtual: Accés a Internet
 6. Amplificador de veu.

Material de l’alumne:

El material que l’alumne ha d’aportar al llarg del curs és el següent:

 1. Portamines i llapis de grafit.
 2. Llapis de colors.
 3. Ceres de colors.
 4. Retoladors normalitzats 0’2, 0’4 i 0’8 mm.
 5. Escaire i cartabó, regla i compàs.
 6. Làmines de dibuix DIN-A4 amb marge o bloc.
 7. Pintures acríliques (magenta, cian, groc i blanc) i pinzells.
 8. Aula virtual.
 9. Pissarra virtual: Geoenzo (software lliure)

El Departament de Plàstica va decidir en reunió del departament el suprimir enguany els llibres de text. Per dos motius fonamental:

 • El poc us que els alumnat fa d’ells.
 • Donat que la situació actual marcada per la pandèmia del COVID’19, on es pot donar un nou confinament, per a les classes online es mes pràctic l’ús de l’Aula virtual i de vídeos on tenen la mateixa informació que els pot aportat el llibre.