Matrícula 24-25

1.1 1r ESO

1.2 1r Batxiller

Matricula: del 25 al 31 de juliol

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula 1r Batxillerat 
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Inscripció a l'AMPA (voluntari): ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
  • Resguard del pagament de l'assegurança escolar*
  • Resguard de pagament i imprès de les taxes de Batxillerat (Instruccions) 
  • Fotografia per al carnet de l'estudiant
  • Només per a alumnat nou al centre:
   • Descarrega el document Full de Webfamilia. (Document 1, descarregat i emplenat)
   • Fotocòpia del DNI
   • Fotocòpia del SIP
   • BANC DE LLIBRES:
    • Si prové d'un centre públic o concertat de la Comunitat Valenciana: Document de lliurament de llibres de text i material curricular del centre de procedència del curs 23-24.
    • Alumnat de fora de la Comunitat Valenciana o de centres privats, omplir aquesta sol·licitud i enviar-la.
   • PRESENCIALMENT S'HAURÀ DE LLIURAR DINS DEL PERÍODE DE MATRÍCULA DE 9 A 14h A LA SECRETARIA DEL CENTRE:
     • Documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en el procés d'admissió (domicili laboral o familiar, família nombrosa, família monoparental, ...).
     • Llibre de família o equivalent (alumnat de fora de la comunitat o centres privats).
     • Requisit acadèmic (alumnat de fora de la comunitat o centres privats).
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 1BAT
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

 

 

1.3 1r CFB

Matrícula: del 15 al 18 de juliol

INSTRUCCIONS

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula Cicle Formació Bàsica 
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Descarrega el document Full de Webfamilia.
 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
  • Document Webfamilia (Document 1, descarregat i emplenat)
  • Foto del pagament de l’assegurança escolar*
  • Fotografia per al carnet de l'estudiant
  • Fotocòpia del DNI
  • Consell orientador (facilitat pel centre de procedència)
  • Si prové d'un centre públic o concertat de la Comunitat Valenciana: Document de lliurament de llibres de text i material curricular del centre de procedència del curs 23-24.
  • NOMÉS alumnat de fora de la Comunitat Valenciana o de centres privats, omplir aquesta sol·licitud i enviar-la.
 • Inscripció a l'AMPA: ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 1CFB
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

.

 

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

1.4 1r CFM

Matrícula: del 23 al 30 de juliol

INSTRUCCIONS

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula Cicle Formatiu Grau Mitjà 
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Descarrega el document Full de Webfamilia.
 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
  • Document Webfamilia (Document 1, descarregat i emplenat)
  • Foto del pagament de l’assegurança escolar* (només menors de 28 anys)
  • Resguard de pagament i imprès de Taxa Informe Avaluació Individualitzat (Instruccions) 
  • Fotografia per al carnet de l'estudiant
  • Fotocòpia del DNI
 • Inscripció a l'AMPA (voluntari): ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 1CFM
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

1.5 1r CFS

Matrícula: del 23 al 30 de juliol

INSTRUCCIONS

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula Cicle Formatiu Grau Superior 
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Descarrega el document Full de Webfamilia.
 • Després d'emplenar-los, guarda'ls en pdf.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
  • Document Webfamília (Document 1, descarregat i emplenat)
  • Foto del pagament de l’assegurança escolar* (només menors de 28 anys)
  • Resguard de pagament i imprès de Taxa Informe Avaluació Individualitzat (Instruccions) 
  • Fotografia per al carnet de l'estudiant
  • Fotocòpia del DNI
 • Inscripció a l'AMPA (Voluntari): ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 1CFS
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.1 1r ESO (repetició)

Matrícula: del 25 de juny al 5 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula 1r ESO
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Inscripció a l'AMPA: ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.

2.2 2n ESO

Matrícula: del 25 de juny al 5 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula 2n ESO 
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Inscripció a l'AMPA: ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.

2.3 3r ESO

Matrícula: del 25 de juny al 5 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula 3r ESO  
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
  • Resguard del pagament de l'assegurança escolar*
  • Fotocòpia del DNI
 • Inscripció a l'AMPA: ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 3ESO
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.4 4t ESO

 

Matrícula: del 25 de juny al 5 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula 4t ESO  
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
  • Resguard del pagament de l'assegurança escolar*
  • Fotografia per al carnet de l'estudiant  
 • Inscripció a l'AMPA: ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 4ESO
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

 

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.5 1r Batxillerat (repetició)

Matrícula: del 25 de juny al 5 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula 1r Batxillerat 
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Inscripció a l'AMPA (voluntari): ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
  • Resguard del pagament de l'assegurança escolar*
  • Resguard de pagament i imprès de les taxes de Batxillerat (Instruccions)
  • Fotografia per al carnet de l'estudiant
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 1BAT
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.6 2n Batxillerat

Matrícula: del 25 de juny al 5 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula 2n Batxillerat 
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Inscripció a l'AMPA (voluntari): ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
  • Resguard del pagament de l'assegurança escolar*
  • Resguard de pagament i imprès de les taxes de Batxillerat (Instruccions) 
  • Fotografia per al carnet de l'estudiant
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2BAT
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.7 1r CFB (repetició)

Matrícula: del 25 de juny al 5 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula Cicle Formació Bàsica 
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
  • Foto del pagament de l’assegurança escolar*
  • Fotografia per al carnet de l'estudiant
 • Inscripció a l'AMPA: ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 1CFB
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.8 2n CFB

 

Matrícula: del 25 de juny al 5 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula Cicle Formació Bàsica 
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
  • Foto del pagament de l’assegurança escolar*
  • Fotografia per al carnet de l'estudiant
 • Inscripció a l'AMPA: ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2CFB
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.9 1r CFM (repetició)

 

Matrícula: del 25 de juny al 5 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula Cicle Formatiu Grau Mitjà 
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
 • Inscripció a l'AMPA (voluntari): ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 1CFM
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.10 2n CFM

Matrícula: del 25 de juny al 5 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula Cicle Formatiu Grau Mitjà 
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
 • Inscripció a l'AMPA (Voluntari): ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2CFM
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.11 1r CFS (repetició)

 

Matrícula: del 25 de juny al 5 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula Cicle Formatiu Grau Superior 
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
 • Inscripció a l'AMPA (voluntari): ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 1CFS.
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

2.12 2n CFS

Matrícula: del 25 de juny al 5 de juliol.

INSTRUCCIONS

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula Cicle Formatiu Grau Superior 
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
 • Inscripció a l'AMPA (voluntari): ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2CFS
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

No sóc alumne del centre i vull matricular-me

3.1 2n ESO

 

Matrícula: del 22 al 26 de juliol

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula 2n ESO  
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Inscripció a l'AMPA: ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana
 • Descarrega el document Full de Webfamilia.
 • Després d'emplenar-lo, guarda'l en pdf.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
  • Document Webfamilia (Document 1, descarregat i emplenat)
  • Fotocòpia del SIP de l'alumne/a
  • BANC DE LLIBRES:
   • Si prové d'un centre públic o concertat de la Comunitat Valenciana: Document de lliurament de llibres de text i material curricular del centre de procedència del curs 23-24.
   • Alumnat de fora de la Comunitat Valenciana o de centres privats, omplir aquesta sol·licitud i enviar-la.
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2ESO
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.
 • PRESENCIALMENT S'HAURÀ DE LLIURAR DINS DEL PERÍODE DE MATRÍCULA DE 9 A 14h A LA SECRETARIA DEL CENTRE:
  • Documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en el procés d'admissió (domicili laboral o familiar, família nombrosa, família monoparental, ...).
  • Llibre de família o equivalent (alumnat de fora de la comunitat o centres privats).
  • Requisit acadèmic (alumnat de fora de la comunitat o centres privats).

 

3.2 3r ESO

Matrícula: del 22 al 26 de juliol

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula 3r ESO 
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Inscripció a l'AMPA: ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • Descarrega el document Full de Webfamilia.
 • Després d'emplenar-lo, guarda'l en pdf.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
  • Document Webfamilia (Document 1, descarregat i emplenat)
  • Resguard del pagament de l'assegurança escolar*
  • Fotocòpia del DNI de l'alumne/a
  • Fotocòpia del SIP de l'alumne/a
  • BANC DE LLIBRES
  • Si prové d'un centre públic o concertat de la Comunitat Valenciana: Document de lliurament de llibres de text i material curricular del centre de procedència del curs 23-24.
  • Alumnat de fora de la Comunitat Valenciana o de centres privats, omplir aquesta sol·licitud i enviar-la.
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 3ESO
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

PRESENCIALMENT S'HAURÀ DE LLIURAR DINS DEL PERÍODE DE MATRÍCULA DE 9 A 14h A LA SECRETARIA DEL CENTRE:

  • Documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en el procés d'admissió (domicili laboral o familiar, família nombrosa, família monoparental, ...).
  • Llibre de família o equivalent (alumnat de fora de la comunitat o centres privats).
  • Requisit acadèmic (alumnat de fora de la comunitat o centres privats).

3.3 4t ESO

Matrícula: del 22 al 26 de juliol

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula 4t ESO
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Inscripció a l'AMPA: ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • Descarrega el document Full de Webfamilia
 • Després d'emplenar-lo, guarda'l en pdf.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
  • Document Webfamilia (Document 1, descarregat i emplenat)
  • Resguard del pagament de l'assegurança escolar*
  • Fotocòpia del DNI de l'alumne/a
  • Fotocòpia del SIP de l'alumne/a
  • Fotografia per al carnet de l'estudiant 
  • BANC DE LLIBRES:
   • Si prové d'un centre públic o concertat de la Comunitat Valenciana: Document de lliurament de llibres de text i material curricular del centre de procedència del curs 23-24.
   • Alumnat de fora de la Comunitat Valenciana o de centres privats, omplir aquesta sol·licitud i enviar-la.
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 4ESO
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne. 

PRESENCIALMENT S'HAURÀ DE LLIURAR DINS DEL PERÍODE DE MATRÍCULA DE 9 A 14h A LA SECRETARIA DEL CENTRE:

  • Documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en el procés d'admissió (domicili laboral o familiar, família nombrosa, família monoparental, ...).
  • Llibre de família o equivalent (alumnat de fora de la comunitat o centres privats).
  • Requisit acadèmic (alumnat de fora de la comunitat o centres privats).

 

3.4 2n Batxiller

Matrícula: del 25 al 31 de juliol

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula 2n Batxillerat 
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Inscripció a l'AMPA (voluntari): ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • Descarrega el document Full de Webfamilia.
 • Després d'emplenar-lo, guarda'l en pdf.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
  • Document Webfamilia (Document 1, descarregat i emplenat)
  • Resguard del pagament de l'assegurança escolar*
  • Fotocòpia del DNI
  • Fotocòpia del SIP
  • Fotografia per al carnet de l'estudiant
  • BANC DE LLIBRES:
   • Si prové d'un centre públic o concertat de la Comunitat Valenciana: Document de lliurament de llibres de text i material curricular del centre de procedència del curs 23-24.
   • Alumnat de fora de la Comunitat Valenciana o de centres privats, omplir aquesta sol·licitud i enviar-la.
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2BAT
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

 

PRESENCIALMENT S'HAURÀ DE LLIURAR DINS DEL PERÍODE DE MATRÍCULA DE 9 A 14h A LA SECRETARIA DEL CENTRE:

  • Documentació acreditativa de les circumstàncies al·legades en el procés d'admissió (domicili laboral o familiar, família nombrosa, família monoparental, ...).
  • Llibre de família o equivalent (alumnat de fora de la comunitat o centres privats).
  • Requisit acadèmic (alumnat de fora de la comunitat o centres privats).

3.5 2n CFB

Matrícula: del 15 al 18 de juliol

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula Cicle Formació Bàsica
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Descarrega el document Full de Webfamilia.
 • Després d'emplenar-lo, guarda'l en pdf.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
  • Document Webfamilia (Document 1, descarregat i emplenat)
  • Resguard del pagament de l'assegurança escolar*
  • Fotografia per al carnet de l'estudiant
  • Fotocòpia del DNI
  • Si prové d'un centre públic o concertat de la Comunitat Valenciana: Document de lliurament de llibres de text i material curricular del centre de procedència del curs 23-24.
  • NOMÉS alumnat de fora de la Comunitat Valenciana o de centres privats, omplir aquesta sol·licitud i enviar-la.
 • Inscripció a l'AMPA: ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2FPB
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

3.6 2n CFM

Matrícula: del 23 al 30 de juliol

INSTRUCCIONS

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula Cicle Formatiu Grau Mitjà 
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Descarrega el document Full de Webfamilia.
 • Després d'emplenar-lo, guarda'l en pdf.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
  • Document Webfamília (Document 1, descarregat i emplenat)
  • Foto del pagament de l’assegurança escolar* (només menors de 28 anys)
  • Resguard de pagament i imprès de Taxa Informe Avaluació Individualitzat (Instruccions) 
  • Fotografia per al carnet de l'estudiant
  • Fotocòpia del DNI
 • Inscripció a l'AMPA (voluntari): ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2CFM
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.

3.7 2n CFS

Matrícula: del 23 al 30 de juliol

INSTRUCCIONS

 • Emplena i envia el formulari de matrícula Formulari Matrícula Cicle Formatiu Grau Superior 
 • Rebràs una còpia de les respostes del formulari al correu. Abans d'enviar el formulari, comprova que les adreces de correu electrònic són correctes.
 • Descarrega el document Full de Webfamilia.
 • Després d'emplenar-lo, guarda'l en pdf.
 • Envia al correu 12005283.info@edu.gva.es els documents següents:
  • Document Webfamília (Document 1, descarregat i emplenat)
  • Foto del pagament de l’assegurança escolar* (només menors de 28 anys)
  • Resguard de pagament i imprès de Taxa Informe Avaluació Individualitzat (Instruccions) 
  • Fotografia per al carnet de l'estudiant
  • Fotocòpia del DNI
 • Inscripció a l'AMPA (voluntari): ompli el següent formulari i aporta la documentació que es demana.
 • En l'assumpte del correu indica el nom i cognoms de l'alumne i el curs en el qual es matricularà. Per exemple: DANIEL ROVIRA SÁNCHEZ, 2CFS
 • Espera la confirmació. Si no arriba aqueix mateix dia, alguna cosa estranya ha ocorregut. Comprova si ha arribat al correu brossa (SPAM). Sinó, torna a enviar el missatge.

*Pagament de l’assegurança escolar:

Cal fer un ingrés / transferència d’ 1,12 € a nom de l’IES Violant de Casalduch al Banco de Santander ES20-0049-2852-9627-1403-9396 indicant en el concepte el NOM COMPLET - CURS de l’alumne.