Biología

CURSO ESCOLAR 2022-2023

BIOLOGÍA Atención a padres/madres
Óscar Espi Pérez o.espiperez@edu.gva.es viernes 12:00 a 12:55
Emma Roig Molina e.roigmolina@edu.gva.es martes 08:55 a 09:50
Ma Carmen Sevilla Fuster mc.sevillafuster@edu.gva.es lunes 09:50 a 10:45

CURSO 2021/2022

Componentes:

 • Òscar Espí Pérez (Director del departamento)
  • Tutor 1ESOA
  • Atención a padres: jueves de 11:05 a 11:50
  • Contacto: espi_osc@gva.es
 • Jorge Micó Giner
  • Tutor 3ESOA
  • Atención a padres: jueves de 12:00 a 12:55
  • Contacto: mico_jor@gva.es
 • Maria Teresa Soler Monerris
  • Atención a padres: miércoles de 12:00 a 12:55
  • Contacto: -