Alumnat del Pràcticum 2020-2021

De gener a març realitzaran el seu període de pràctiques al centre els/les següents alumnes del Pràcticum:

  • Jordi Barrachina (Biologia i Geologia)
  • Víctor Buades Martínez (Música)
  • Laura Domínguez Pascual (Matemàtiques)
  • Iñaki Gozálbez Navarro (Música)
  • Alba Lorente Hernández (Orientació)
  • Raul Sanjuan Ivorra (Educació física)

Durant aquesta important fase de formació, l’alumnat serà guiat per la Coordinadora del Pràcticum, Encarna Santos, per conèixer les característiques del centre i les seues diferents actuacions educatives i organitzatives. Posteriorment, els tutors i tutores de cada especialitat acompanyaran l’alumnat en el coneixement de la docència específica i l’activitat docent en propostes concretes d’aprenentatge.

Moltes gràcies per triar l’Andreu i esperem que la seua estada a l’institut siga profitosa.