Setmana d’Aules Obertes 2024: 6-10 Maig

El Conservatori Professional de Música de Torrent ofereix a tots aquells interessats en presentar-se a les proves d’accés als ENSENYAMENTS ELEMENTALS I PROFESSIONALS de música la possibilitat de conèixer el nostre centre. Per açò informem de que es va a dur a terme una setmana d’aules obertes on es podrà assistir a les classes en qualitat d’oient i rebre consell dels nostres professors i professores. Esta activitat no alterarà el funcionament ordinari de les nostres classes, i estarà organitzada en funció del nombre de sol·licituds. Està prevista també la realització d’una reunió informativa que tindrà lloc el dimecres 8 de maig a les 20 hores. En esta reunió s’informarà sobre els continguts i estructura de les proves, així com de la mecànica de la realització d’aquestes. Preguem informen de l’assistència o no en la pregunta formulada al qüestionari.

Els aspirants interessats en la prova d’ingrés a 1r EEEE NO PODEN inscriure’s en esta activitat. Per a l’ingrés a 1r EEEE el centre té programada la realització d’un acte informatiu el dia 26 de juny a les 19 hores per al qual no serà necessari inscriure’s.

Inscripcions de l’15 al 28 d’abril omplint el formulari que teniu a continuació. Una vegada contestat el formulari rebreu un correu amb les vostres respostes, aquest serà el vostre resguard d’inscripció.

Realització del 6 al 10 de maig