PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

EL PROJECTE LINGÜÍSTIC DE CENTRE

Per al tractament de les llengües al nostre centre, s’estableix el Programa Lingüístic del Centre.

En aquest es fa referència a les actuacions, dins de els diferents àmbits de l’escola, (gestió pedagògica, administratiu, relació amb l’entorn i amb les famílies…) encaminades a normalitzar el valencià i que el nostre alumnat domine amb la màxima igualtat possible el valencià i el castellà en acabar l’etapa de primària.

El PLC també serà el referent per al tractament de les llengües a la nostra escola. A partir del curs 2017/18, la nostra escola aplicarà el Programa Plurilingüe Dinàmic, nivell avançat 1, on es fa un tractament del valencià, del castellà i de l’anglès, podeu consultar al document adjunt els cronogrames d’infantil i primària.

PLC - MEDITERRANI 2017 - RESUM WEB