EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

El REGLAMENT DE REGIM INTERN conté la concreció en regles i normes dels drets i deures dels diferents membres de la comunitat escolar i l’organització del funcionament de diferents aspectes de l’escola. Aquest document el concebem com a complementari del Pla de Convivència i es caracteritza per ser participatiu, flexible i provisional, ja que vol regular la realitat, ha d’ajustar-s’hi i canviar quan aquesta es modifique. En la seva revisió periòdica és important que hi participen representants dels diferents sectors de la comunitat educativa.

 

RRI MEDITERRANI 2016