professionals

Ensenyaments Professionals

Ensenyaments Professionals

Proves d'accés

Proves d'accés

Aspirants entre els 12 i els 18 anys.

Per a accedir a primer curs o a qualsevol dels altres cursos dels Ensenyaments Professionals (EEPP) de dansa serà necessari superar una prova d'accés. Mitjançant aquesta prova es valorarà la maduresa, les aptituds i els coneixements per a cursar amb aprofitament les EEPP.

Les EEPP de dansa es cursaran ordinàriament entre els dotze i els díhuit anys, complits l'any natural d'inici i finalització, respectivament. L'inici de les EEPP amb menys de dotze o més de díhuit s'entendrà com a excepcional. Les proves es realitzaran en dues convocatòries: juny i setembre.

  • Continguts de les proves d'accés: El Decret 57/2020, de 8 de maig, determina que els exercicis de què consta la prova d'accés tindran caràcter eliminatori per a l'accés a qualsevol curs de 1r a 6é.
  • Tràmit per a la inscripció en les proves d'ingrés als ensenyaments professionals.
  • Documentació: aportar els originals per a compulsar:
    • Fotocòpia del DNI de l'alumne/a
    • Fotografia grandària carnet
    • Fotocòpia de la fulla del llibre de família en el qual aparega l'alumne/a

Novetats Proves d'accés als EEPP

Aquesta secció encara no té entrades

Conservatori Professional de Dansa
Camí de Vera, s/n - 46022 - València
961 206 810
Ubicació Google Maps
© 2019 Generalitat
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Avís legal | Mapa web | Contacte | Accessibilitat
bandera_union_europea_ca_ES
Conservatori Professional de Dansa
Camí de Vera, s/n - 46022 - València
961 206 810

Contacta cdansa

Ubicació Google Maps
© 2019 Generalitat
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Avís legal | Mapa web | Contacte | Accessibilitat
bandera_union_europea_ca_ES