Obtenció directa certificat EEEE

Proves d’obtenció directa del certificat dels Ensenyaments Elementals

El Decret 157/2007 incorpora la convocatòria de proves específiques per a l’obtenció directa del Certificat d’Ensenyaments Elementals de Dansa, amb la finalitat que els/les alumnes que cursen estudis no reglats de Dansa, a les escoles públiques i privades de caràcter no reglat, puguen obtenir directament el Certificat i acreditar oficialment els seus coneixements.

Novetats Proves d’obtenció directa certificat EEEE