Sol·licitud accés edat menor o major 2023-2024

Obert el termini de presentació de sol·licituds per als i les aspirants a realitzar les proves d’ingrés i/o accés als ensenyaments elementals o professionals de Dansa, amb edat menor o major a l’ordinària, que desitgen concórrer a les proves. La sol·licitud serà remesa a la direcció dels conservatoris i/o centres autoritzats on es desitge realitzar la prova.

  • Termini: De l’1 de febrer al 30 d’abril de 2024
  • Informació i sol·licituds: per favor, llegiu bé la documentació que cal aportar i que s’indica en la pestanya “SOL·LICITUD: Formularis i documentació”
  • Lloc de presentació: la sol·licitud i resta de documentació es pot presentar presencialment en el centre en Horari de secretaria.