Erasmus

Programes Erasmus PRO i mobilitats de curta duració

Erasmus + és el programa de la Unió Europea per donar suport l’educació, la formació, la joventut i l’esport a Europa. El seu pressupost, de 14.700 milions d’euros, brindarà a més de 4 milions d’europeus l’oportunitat d’estudiar, formar-se i adquirir experiència a l’estranger. Contribueix a l’Estratègia Europa 2020 per al creixement, l’ocupació, la justícia social i la inclusió, i als objectius del marc estratègic per a la cooperació europea en l’àmbit de l’educació i la formació. Web del Servei Espanyol per a la Internacionalització de l’Educació (SEPIE).

Hem estat el primer centre de dansa de la Comunitat Valenciana reconegut com a centre acreditat Erasmus, la qual cosa suposa tot un repte al mateix temps que una porta oberta a la millora i ampliació dels nostres projectes d’internacionalització.

Novetats Erasmus

El present projecte està cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea. El contingut d’aquesta publicació és responsabilitat exclusiva del Conservatori Professional de Dansa i ni la Comissió Europea, ni el Servei Espanyol per a la internacionalització de l’Educació (SEPIE) són responsables de l’ús que puga fer-se de la informació ací difosa.