Ensenyaments Elementals

Proves d’ingrés i accés als Ensenyaments Elementals

Per a xiquets i xiquetes entre els 8 i els 12 anys.

Per a iniciar els estudis de primer curs dels Ensenyaments Elementals (EEEE) de dansa serà necessari realitzar una prova mitjançant la qual es valoraran les aptituds de l’aspirant per a cursar aquests ensenyaments. En aquesta prova d’ingrés a primer dels EEEE no caldrà ni es valorarà que els o les aspirants tinguen coneixements tècnics de dansa ni de llenguatge musical previs. Els EEEE de dansa es cursaran ordinàriament entre els huit i els dotze anys d’edat, complerts en l’any natural d’inici i de finalització, respectivament, dels ensenyaments. L’inici dels EE amb menys de huit o més de dotze s’entendrà com a excepcional.

Finalment recordar que segons l’Ordre 49/2015, de 14 de maig que modifica l’Ordre 28/2011, d’11 de maig, l’alumnat no ha d’estar matriculat en cap altre conservatori o centre autoritzat de dansa en el cas de realitzar les proves d’ingrés a primer o accés a diferents cursos dels EEEE.

Novetats proves d’ingrés i accés als EEEE