De veres no saps què és TASOCT??!! Art i cultura per l’acció social

Les persones que ens hem capficat dins d’aquests estudis i àmbit professional, ens trobem que la majoria de persones desconeixen l’Animació Sociocultural, la seva molt bona demanda i eixida laboral, i la seva potència per desenvolupar projectes socials, comunitaris, emprant art i cultura com a eina de treball.

El grup de 1r de Tècniques i Tècnics en Animació Sociocultural i Turística de l’IES Veles e Vents ha reflectit a través d’escenes de teatre imatge algunes de les eixides professionals d’animació sociocultural. Un cicle dinàmic i amb bona eixida professional, entre les què podem trobar: Treball en Biblioteques, Campaments d’Estiu, Punts d’Informació Juvenil, Promoció d’espectacles, Gestió en Cases de Cultura, Itineraris Culturals, Dinamització en Centres de Persones Majors i Residències, Dinamització d’Hotels, Projectes de Desenvolupament Comunitari, Organització de Festivals de Curtmetratges i Exposicions Fotogràfiques, Circ social, Teatre de Carrer, Treballs d’Art amb col·lectius desafavorits, Dinamització en Hospitals… i molt més!!!!

I, DE VERITAT NO SAPS QUÈ ÉS L’ASC i TASOC?????????

T’esperem al CFGS de TASOCT al Veles e Vents del Grau de Gandia