Orientació

El cercle de qualitat de l’IES Veles e Vents ha estat treballant aquest curs en l’elaboració d’unes infografies interactives on s’explica l’accés a diferents tipus d’estudis per a que l’alumnat del nostre entorn puga consultar els processos que els defineixen:

Diagrama d’accés a l’Educació Secundària Obligatòria (ESO)

Diagrama d’accés a la Formació Professional Bàsica (FPB)

Diagrama d’accés a la Formació Professional Bàsica de 2a oportunitat (FPB 2a)

Diagrama d’accés al Programa Formatiu de Qualificació Bàsica (PFQB)

Diagrama d’accés a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM)

Diagrama d’accés a un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS)

Diagrama d’accés a Batxillerat

Diagrama d’accés a la Universitat