Matrícula curs 2023-24

La matrícula per al curs 2023-24 serà presencial, llevat d’aquells casos en què Conselleria dóna la possibilitat de fer matrícula telemàtica i que s’indiquen a continuació. L’alumnat o els seus representants legals han d’acudir a l’institut i presentar tota la documentació de matrícula. No es matricularà cap alumne que no tinga tota la documentació presentada de manera correcta. Les dates i horari de matrícula per al curs 2023-24 són els que s’indiquen més endavant.

Per a determinats cursos o grups s’ha indicat un horari preferent. Agraïm que es respecte aquest horari preferent en tant que ajuda a organitzar la matrícula i evitarà esperes llargues de l’alumnat o familiars que acudisquen al centre.

Aquesta pàgina està en revisió permanent durant el procés de matrícula, si falten les instruccions o documentació corresponents al curs en què t’has de matricular no t’has de preocupar, es posarà amb antelació al període de matrícula que et correspon.

Si no pots vindre personalment en la data i hora que et correspon, pots autoritzar una tercera persona a fer la gestió en el teu nom.

Si vols ser m’embre de l’AMPA i beneficiar-te dels avatatges que implica, llig el següent document.

PARTICIPANTS EN SUBHASTA DE PLACES DE FP – Participants en la subhasta de places del 8 de setembre

L’alumnat que ha obtingut plaça començarà el curs una vegada s’haja matriculat. No es pot començar el curs abans de formalitzar la matrícula.

Cal formalitzar la matrícula en secretaria entre l’11 i el 13 de setembre. El dia 8 de setembre no es pot formalitzar la matrícula. Si no es presenta tota la documentació de matrícula durant aquest termini es considera que l’estudiant renuncia a la plaça obtinguda.

Si estàs matriculat en un altre centre o cicle formatiu t’has de donar de baixa per evitar situacions d’incompatibilitat en el moment de la matrícula.

Documents per formalitzar la matrícula:

PARTICIPANTS EN SUBHASTA DE PLACES DE FP – Participants en la 2a subhasta de places del 15 de setembre

L’alumnat que ha obtingut plaça començarà el curs una vegada s’haja matriculat. No es pot començar el curs abans de formalitzar la matrícula.

Cal formalitzar la matrícula en secretaria entre el 18 i el 20 de setembre. El dia 15 de setembre no es pot formalitzar la matrícula. Si no es presenta tota la documentació de matrícula durant aquest termini, especialment el requisit acadèmic per a l’accés a un cicle formatiu, es considera que l’estudiant renuncia a la plaça obtinguda. Tingueu en compte que l’horari de secretaria és de dilluns a divendres de matí (9.00 a 14.00 hores) i dilluns i dijous de vesprada (de 15.20 a 21.00 hores).

Si estàs matriculat en un altre centre o cicle formatiu t’has de donar de baixa per evitar situacions d’incompatibilitat en el moment de la matrícula.

Documents per formalitzar la matrícula:

ESO – Alumnat que continua estudiant l’ESO en l’IES Veles e Vents

ESO – Alumnat que ha participat en el procés d’admissió (és nou alumne d’ESO en l’IES Veles e Vents)

 • Alumnat que cursarà 1r d’ESO per primera vegada en el nostre institut i que ha acabat 6é de primària en el CEIP Joan XXIII o en el CEIP Les Foies. S’han facilitat els sobre de matrícula als col·legis de primària en què estudia l’alumnat. En cas de no tindre el sobre de matrícual, podeu recollir-lo en l’institut. S’ha de presentar emplenat i amb tota la documentació requerida entre el 22 de juny i el 5 de juliol.
 • Alumnat que cursarà l’ESO (qualsevol curs) per primera vegada en el nostre institut i no ha acabat primària en el curs 2022-23 en el CEIP Les Fois o en el CEIP Joan XXIII: aquest alumnat ha d’estar pendent de les llistes d’admesos i exclosos. En cas de resultar admés en les llistes definitives:

BATXILLERAT – Alumnat que continua estudiant batxillerat en l’IES Veles e Vents

BATXILLERAT – Alumnat que ha participat en el procés d’admissió (és nou alumne de batxillerat en l’IES Veles e Vents)

 • Alumnat que cursarà Batxillerat (qualsevol curs) per primera vegada en el nostre institut: aquest alumnat ha d’estar pendent de les llistes d’admesos i exclosos. En cas de resultar admés en les llistes definitives:
  • Del 25 al 28 de juliol en l’opció de matrícula presencial (acudir preferentment el dia 25 de juliol) i del 24 al 27 de juliol en l’opció de matrícula telemàtica a través de telematricula.es. En cas de fer la telematrícula, t’enviarem un email indicant-te si tota la documentació presentada durant el tràmit és correcta o si és necessari fer esmenes. Recomanem l’opció de la matrícula presencial en tant que permet esmenar errors en el moment de presentar la documentació. Recomanem seguir el següent horari preferent per a la matrícula presencial:
   • 25 de juliol de 9.00 a 11.00 hores: alumnat nouvingut que es matricula en 1r de batxillerat Científic.
   • 25 de juliol d’11.00 a 13.00 hores: alumnat nouvingut que es matricula en 1r de batxillerat d’Humanitats, Ciències Socials o batxillerat General.
   • 25 de juliol de 13.00 a 14.00 hores: alumnat nouvingut que es matricula en 2n de batxillerat.
   • Documents per formalitzar la matrícula:

CICLES FORMATIUS – Alumnat que continua estudiant Cicles Formatius en l’IES Veles e Vents

 • Alumnat que continua cursant un Cicle Formatiu de Grau Superior durant el curs 2023-24 i segueix estudiant en el Veles e Vents: alumnat que promociona o que repeteix curs.
  • 7 de juliol de 9.00 a 10.00 hores: alumnat que ha cursat 1r TEI A.
  • 7 de juliol de 10.00 a 11.00 hores: alumnat que ha cursat 1r TEI B.
  • 7 de juliol d’11.00 a 12.00 hores: alumnat que ha cursat 2n TEI A.
  • 7 de juliol de 12.00 a 13.00 hores: alumnat que ha cursat 2n TEI B.
  • 10 de juliol de 9.00 a 10.00 hores: alumnat que ha cursat 1r i 2n TASOCT.
  • 10 de juliol de 10.00 a 11.00 hores: alumnat que ha cursat 1r PROMIG.
  • 10 de juliol d’11.00 a 12.00 hores: alumnat que ha cursat 2n PROMIG.
  • 10 de juliol de 12.00 a 13.00 hores: alumnat que ha cursat 1r TIS.
  • 10 de juliol de 13.00 a 14.00 hores: alumnat que ha cursat 2n TIS.
  • 11 de juliol de 9.00 a 10.00 hores: alumnat que ha cursat 1r ICTI.
  • 11 de juliol de 10.00 a 11.00 hores: alumnat que ha cursat 2n ICTI.
  • 11 de juliol d’11.00 a 12.00 hores: alumnat que ha cursat 1r SAE.
  • 11 de juliol de 12.00 a 13.00 hores: alumnat que ha cursat 2n SAE.
  • 12 de juliol de 9.00 a 10.00 hores: alumnat que ha cursat 1r A3D.
  • 12 de juliol de 10.00 a 11.00 hores: alumnat que ha cursat 2n A3D.
  • 12 de juliol d’11.00 a 12.00 hores: alumnat que ha cursat 1r REALITZACIÓ.
  • 12 de juliol de 12.00 a 13.00 hores: alumnat que ha cursat 2n REALITZACIÓ.

CICLES FORMATIUS – Alumnat que ha participat en el procés d’admissió (és nou alumne de Cicles Formatiu en l’IES Veles e Vents)

 • Alumnat que cursarà Cicles Formatiu de Grau Mitjà o Superior (qualsevol curs) per primera vegada en el nostre institut: aquest alumnat ha d’estar pendent de les llistes d’admesos i exclosos. En cas de resultar admés en les llistes definitives.
  • Del 21 al 27 de juliol en l’opció de matrícula presencial (acudir preferentment en les dates i hores indicades més avall) i del 20 al 26 de juliol en l’opció de matrícula telemàtica a través de telematricula.es. En cas de fer la telematrícula, t’enviarem un email indicant-te si tota la documentació presentada durant el tràmit és correcta o si és necessari fer esmenes. Recomanem l’opció de la matrícula presencial en tant que permet esmenar errors en el moment de presentar la documentació. Recomanem seguir el següent horari preferent per a la matrícula presencial:
  • ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA:
   • Alumnat que el primer cognom comença per les lletres compreses entre la A i la L: 21 de juliol de 9.00 a 10.30 hores.
   • Alumnat que el primer cognom comença per les lletres compreses entre la M i la Z: 21 de juliol de 10.30 a 12.00 hores.
  • ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA: 21 de juliol de 12.00 a 13.00 hores.
  • SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES: 21 de juliol de 13.00 a 14.00 hores.
  • VÍDEO DISCJÒQUEI I SO:
   • Alumnat que el primer cognom comença per les lletres compreses entre la A i la L: 24 de juliol de 9.00 a 10.30 hores.
   • Alumnat que el primer cognom comença per les lletres compreses entre la M i la Z: 24 de juliol de 10.30 a 12.00 hores.
  • ANIMACIÓ EN 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS: 24 de juliol 12.00 a 13.30 hores.
  • EDUCACIÓ INFANTIL:
   • Alumnat que el primer cognom comença per les lletres compreses entre la A i la L: 26 de juliol de 9.00 a 10.30 hores.
   • Alumnat que el primer cognom comença per les lletres compreses entre la M i la Z: 26 de juliol de 10.30 a 12.00 hores.
  • REALITZACIÓ DE PROJECTES AUDIOVISUALS I ESPECTACLES: 26 de juliol de 12.00 a 13.30 hores.
  • PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE: 27 de juliol de 9.00 a 10.30 hores.
  • INTEGRACIÓ SOCIAL: 27 de juliol de 10.30 a 12.00 hores.
  • IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT DE LA IMATGE: 27 de juliol de 12.00 a 13.30 hores.