Matrícula curs 2022-23

La matrícula per al curs 2022-23 serà presencial, llevat d’aquells casos en què Conselleria dóna la possibilitat de fer matrícula telemàtica i que s’indiquen a continuació. L’alumnat o els seus representants legals han d’acudir a l’institut i presentar tota la documentació de matrícula. No es matricularà cap alumne que no tinga tota la documentació presentada de manera correcta. Les dates i horari de matrícula per al curs 2022-23 són els que s’indiquen més endavant.

Per a determinats cursos o grups s’ha indicat un horari preferent. Agraïm que es respecte aquest horari preferent en tant que ajuda a organitzar la matrícula i evitarà esperes llargues de l’alumnat o familiars que acudisquen al centre.

Aquesta pàgina està en revisió permanent durant el procés de matrícula, si falten les instruccions o documentació corresponents al curs en què t’has de matricular no t’has de preocupar, es posarà amb antelació al període de matrícula que et correspon.

Si no pots vindre personalment en la data i hora que et correspon, pots autoritzar una tercera persona a fer la gestió en el teu nom.

ESO

 • Alumnat que cursarà 1r d’ESO durant el curs 2022-23 i segueix estudiant en el Veles e Vents: alumnat que repeteix curs.
  • 18 de juliol de 9.00 de 14.00 hores.
 • Alumnat que cursarà 2n d’ESO durant el curs 2022-23 i segueix estudiant en el Veles e Vents: tant l’alumnat que repeteix curs com l’alumnat que promociona de 1r a 2n d’ESO.
 • Alumnat que cursarà 3r d’ESO o PMAR durant el curs 2022-23 i segueix estudiant en el Veles e Vents: tant l’alumnat que repeteix curs com l’alumnat que promociona de 2n a 3r d’ESO.
  • Pendent de determinar. Estem esperant que s’aprove el nou currículum.
 • Alumnat que cursarà 4t d’ESO o PR4 durant el curs 2022-23 i segueix estudiant en el Veles e Vents: tant l’alumnat que repeteix curs com l’alumnat que promociona de 3r a 4t d’ESO.
  • Els dies 27 i 28 de juny, de 9.00 a 14.00 hores, seguint el següent horari preferent:
   • 27 de juny de 9.00 a 11.00 hores: alumnat que cursava 3r ESO A.
   • 27 de juny d’11.00 a 13.00 hores: alumnat que cursava 3r ESO B.
   • 28 de juny de 9.00 a 10.30 hores: alumnat que cursava 3r ESO C.
   • 28 de juny de 10.30 a 12.00 hores: alumnat que cursava PMAR.
   • 28 de juny de 12.00 a 13.30 hores hores: alumnat que cursava 4t d’ESO.
 • Alumnat que cursarà l’ESO (qualsevol curs) per primera vegada en el nostre institut: aquest alumnat ha d’estar pendent de les llistes d’admesos i exclosos. En cas de resultar admés en les llistes definitives:
  • Del 19 al 22 de juliol en l’opció de matrícula presencial i del 18 al 21 de juliol en l’opció de matrícula telemàtica a través de telematricula.es. Recomanem l’opció de la matrícula presencial en tant que permet esmenar errors en el moment de presentar la documentació. Recomanem seguir el següent horari preferent:
   • 19 de juliol de 9.00 a 11.00 hores: alumnat nouvingut que es matricula en 1r d’ESO i que el primer cognom comença per les lletres compreses entre la A i la L.
   • 19 de juliol d’11.00 a 13.00 hores: alumnat nouvingut que es matricula en 1r d’ESO i que el primer cognom comença per les lletres compreses entre la M i la Z.
   • 20 de juliol de 9.00 a 11.00 hores: alumnat nouvingut que es matricula en 2n, 3r o 4t d’ESO.
  • Documents per formalitzar la matrícula:

BATXILLERAT

 • Alumnat que cursarà 1r de batxillerat durant el curs 2022-23 i segueix estudiant en el Veles e Vents: alumnat que repeteix curs.
  • Del 22 al 28 de juliol, de 9.00 a 14.00 hores. Acudir preferentment el dia 25 de juliol.
 • Alumnat que cursarà 2n de batxillerat durant el curs 2022-23 i segueix estudiant en el Veles e Vents: tant l’alumnat que repeteix curs com l’alumnat que promociona de 1r a 2n de batxillerat.
 • Alumnat que cursarà Batxillerat (qualsevol curs) per primera vegada en el nostre institut: aquest alumnat ha d’estar pendent de les llistes d’admesos i exclosos. En cas de resultar admés en les llistes definitives:
  • Del 25 al 28 de juliol en l’opció de matrícula presencial (acudir preferentment el dia 25 de juliol) i del 22 al 27 de juliol en l’opció de matrícula telemàtica a través de telematricula.es. Recomanem l’opció de la matrícula presencial en tant que permet esmenar errors en el moment de presentar la documentació. Recomanem seguir el següent horari preferent:
   • 25 de juliol de 9.00 a 11.00 hores: alumnat nouvingut que es matricula en 1r de batxillerat Científic.
   • 25 de juliol d’11.00 a 13.00 hores: alumnat nouvingut que es matricula en 1r de batxillerat d’Humanitats o Ciències Socials.
   • 25 de juliol de 13.00 a 14.00 hores: alumnat nouvingut que es matricula en 2n de batxillerat.
   • Documents per formalitzar la matrícula:

CICLES FORMATIUS

 • Alumnat que cursarà Formació Professional Bàsica (FPB) per primera vegada en el nostre institut: aquest alumnat ha d’estar pendent de les llistes d’admesos i exclosos. En cas de resultar admés en les llistes definitives:
  • Del 15 al 21 de juliol, de 9.00 a 14.00 hores. Acudir preferentment el dia 15 de juliol.
 • Alumnat que cursarà un Cicle Formatiu de Grau Mitjà durant el curs 2022-23 i segueix estudiant en el Veles e Vents: alumnat que promociona o que repeteix curs.
  • 4 de juliol de 9.00 a 11.00 hores: alumnat que ha cursat 1r TAPSD A.
  • 4 de juliol d’11.00 a 13.00 hores: alumnat que ha cursat 1r TAPSD B.
  • 5 de juliol de 9.00 a 11.00 hores: alumnat que ha cursat 2n TAPSD A.
  • 5 de juliol d’11.00 a 13.00 hores: alumnat que ha cursat 2n TAPSD B.
  • 6 de juliol de 9.00 a 11.00 hores: alumnat que ha cursat 1r VDJS A.
  • 6 de juliol d’11.00 a 13.00 hores: alumnat que ha cursat 1r VDJS B.
  • 7 de juliol de 9.00 a 11.00 hores: alumnat que ha cursat 2n VDJS A.
  • 7 de juliol d’11.00 a 13.00 hores: alumnat que ha cursat 2n VDJS B.
  • Documents per formalitzar la matrícula:
 • Alumnat que cursarà un Cicle Formatiu de Grau Superior durant el curs 2022-23 i segueix estudiant en el Veles e Vents: alumnat que promociona o que repeteix curs.
  • 11 de juliol de 9.00 a 10.00 hores: alumnat que ha cursat 1r TEI A.
  • 11 de juliol de 10.00 a 11.00 hores: alumnat que ha cursat 1r TEI B.
  • 11 de juliol d’11.00 a 12.00 hores: alumnat que ha cursat 2n TEI A.
  • 11 de juliol de 12.00 a 13.00 hores: alumnat que ha cursat 2n TEI B.
  • 12 de juliol de 9.00 a 10.00 hores: alumnat que ha cursat 1r TASOCT.
  • 12 de juliol de 10.00 a 11.00 hores: alumnat que ha cursat 2n TASOCT.
  • 12 de juliol d’11.00 a 12.00 hores: alumnat que ha cursat 1r TIS.
  • 12 de juliol de 12.00 a 13.00 hores: alumnat que ha cursat 2n TIS.
  • 13 de juliol de 9.00 a 10.00 hores: alumnat que ha cursat 1r ICTI.
  • 13 de juliol de 10.00 a 11.00 hores: alumnat que ha cursat 2n ICTI.
  • 13 de juliol d’11.00 a 12.00 hores: alumnat que ha cursat 1r SAE.
  • 13 de juliol de 12.00 a 13.00 hores: alumnat que ha cursat 2n SAE.
  • 14 de juliol de 9.00 a 10.00 hores: alumnat que ha cursat 1r A3D.
  • 14 de juliol de 10.00 a 11.00 hores: alumnat que ha cursat 2n A3D.
  • 14 de juliol d’11.00 a 12.00 hores: alumnat que ha cursat 1r PROMIG.
  • 14 de juliol de 12.00 a 13.00 hores: alumnat que ha cursat 1r REALITZACIÓ.
  • Documents per formalitzar la matrícula:
 • Alumnat que cursarà Cicles Formatiu de Grau Mitjà o Superior (qualsevol curs) per primera vegada en el nostre institut: aquest alumnat ha d’estar pendent de les llistes d’admesos i exclosos. En cas de resultar admés en les llistes definitives.
  • Del 22 al 29 de juliol. Acudir preferentment en l’horari que s’indica a continuació:
  • ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA:
   • Alumnat que el primer cognom comença per les lletres compreses entre la A i la L: 22 de juliol de 9.00 a 10.30 hores.
   • Alumnat que el primer cognom comença per les lletres compreses entre la M i la Z: 22 de juliol de 10.30 a 12.00 hores.
  • ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA: 22 de juliol de 12.00 a 13.00 hores.
  • VÍDEO DISCJÒQUEI I SO:
   • Alumnat que el primer cognom comença per les lletres compreses entre la A i la L: 26 de juliol de 9.00 a 10.30 hores.
   • Alumnat que el primer cognom comença per les lletres compreses entre la M i la Z: 26 de juliol de 10.30 a 12.00 hores.
  • ANIMACIÓ EN 3D, JOCS I ENTORNS INTERACTIUS: 26 de juliol 12.00 a 13.30 hores.
  • EDUCACIÓ INFANTIL:
   • Alumnat que el primer cognom comença per les lletres compreses entre la A i la L: 27 de juliol de 9.00 a 10.30 hores.
   • Alumnat que el primer cognom comença per les lletres compreses entre la M i la Z: 27 de juliol de 10.30 a 12.00 hores.
  • REALITZACIÓ DE PROJECTES AUDIOVISUALS I ESPECTACLES: 28 de juliol de 9.00 a 10.30 hores.
  • PROMOCIÓ IGUALTAT DE GÈNERE: 28 de juliol de 10.30 a 12.00 hores.
  • INTEGRACIÓ SOCIAL: 28 de juliol de 12.00 a 13.30 hores.
  • IL·LUMINACIÓ, CAPTACIÓ I TRACTAMENT DE LA IMATGE: 29 de juliol de 9.00 a 10.30 hores.
  • SO PER A AUDIOVISUALS I ESPECTACLES: 29 de juliol de 10.30 a 12.00 hores.