Subvencions per a alumnat de FP

La Conselleria d’Educació ha obert una convocatòria de subvencions destinades a l’alumnat que cursa Formació Professional.

Termini de presentació de Sol·licituds: Fins el 23 de maig en la secretaria del centre.

Cal aportar DNI en vigor, la instància de sol·licitud i la documentació que l’estudiant haja d’adjuntar.

L’alumnat del nostre IES pot sol·licitar la subvenció per dues modalitat:

FCT en centre de treball allunyats del centre docent.

Desplaçament.