Xarxallibres – Banc de llibres

1r ESO – Alumnat que cursarà 1r d’ESO en 2023-24 i procedeix del CEIP Joan XXIII o CEIP Les Foies

L’alumnat que estudia a l’IES Veles e Vents forma part del programa Xarxallibres. Se li prestaran tots els llibres de text que va a usar durant el curs i els haurà de retornar en bon estat a final de curs. D’acord amb la normativa els llibres s’han de forrar abans de començar el curs, per aquest motiu no es donaran llibres als alumnes si no tenen els forros en el moment de recollir-los. Oferim dues possibilitats a l’alumnat per aconseguir els forros:

 • Les famílies poden adquirir els forros pel seu compte. Han de portar els forros en mà el dia que vinguen a l’institut a recollir els llibres per a què es puga confirmar que són correctes, en cas contrari no se’ls entregaran els llibres.
 • Poden abonar 5 € en el moment de recollir els llibres i l’institut els donarà els forros que corresponen.

Els forros necessaris per als llibres de 1r d’ESO són els següents:

 • 1 forro per a llibres de 30 cm.
 • 8 forros per a llibres de 29 cm.
 • 1 forro per a llibres de 28,5 cm.

La data de recollida dels llibres per al curs 2023-24 per a l’alumnat que cursarà 1r d’ESO és el 6 de juliol, d’acord amb el següent horari:

 • 9.00 hores: Alumnat el primer cognom del qual comence per les lletres compreses entre la A i la E, ambdós incloses.
 • 10.00 hores: Alumnat el primer cognom del qual comence per les lletres compreses enter la F i la L, ambdós incloses.
 • 11.00 hores: Alumnat el primer cognom del qual comence per les lletres compreses entre la M i la R, ambdós incloses.
 • 12.00 hores: Alumnat el primer cognom del qual comence per les lletres compreses entre la S i la Z, ambdós incloses.

1r ESO – Alumnat que cursava 1r d’ESO durant el curs 2022-23

Data per retornar els llibres de text a l’institut: Dijous 22 de juny, d’acord amb el següent horari:

 • 1r ESO A: 10.45 hores durant la sessió que tenen amb la tutora Rosario Colomina.
 • 1r ESO B: 9.30 hores durant la sessió que tenen amb la tutora Olga Pérez.
 • 1r ESO C: 10.45 hores durant la sessió que tenen amb la tutora Blanca Molina.
 • 1r ESO D: 9.30 hores durant la sessió que tenen amb la tutora Amparo Ferrandis.

Si en el moment de retornar els llibres de text del curs anterior faltara algun dels llibres, s’haurà d’abonar al compte bancari de l’AMPA ES44 2045 6035 5830 0008 2912 corresponent a l’entitat bancària Caixa Ontinyent. El justificant de l’ingrés s’haurà de portar en el moment d’entregar els llibres en l’institut. El preu dels llibres és el següent:

MatèriaPreu (€)
Biologia i Geologia 1r ESO36,10
Música 1r ESO32,50
Francés 1r ESO43,00
Anglés 1r ESO36,65
Matemàtiques 1r ESO47,50
Àmbit Lingüístic i Social 1r ESO67,50
Tecnologia 1r ESO33,90

Per a la recollida dels llibres del curs 23/24

L’alumnat que estudia a l’IES Veles e Vents forma part del programa Xarxallibres. Se li prestaran tots els llibres de text que va a usar durant el curs i els haurà de retornar en bon estat a final de curs. D’acord amb la normativa els llibres s’han de forrar abans de començar el curs, per aquest motiu no es donaran llibres als alumnes si no tenen els forros en el moment de recollir-los. Oferim dues possibilitats a l’alumnat per aconseguir els forros:

 • Les famílies poden adquirir els forros pel seu compte. Han de portar els forros en mà el dia que vinguen a l’institut a recollir els llibres per a què es puga confirmar que són correctes, en cas contrari no se’ls entregaran els llibres.
 • Poden abonar 5 € en el moment de recollir els llibres i l’institut els donarà els forros que corresponen.

En setembre, quan l’institut haja adquirit els llibres de text se’ls comunicarà la data de recollida i els forros que necessiten.

2n d’ESO – Alumnat que cursava 2n d’ESO durant el curs 2022-23

L’alumnat que ha cursat 2n d’ESO no ha de retornar els llibres que ha usat durant el curs 2022/23.

Per a la recollida dels llibres del curs 23/24

L’alumnat que estudia a l’IES Veles e Vents forma part del programa Xarxallibres. Se li prestaran tots els llibres de text que va a usar durant el curs i els haurà de retornar en bon estat a final de curs. D’acord amb la normativa els llibres s’han de forrar abans de començar el curs, per aquest motiu no es donaran llibres als alumnes si no tenen els forros en el moment de recollir-los. Oferim dues possibilitats a l’alumnat per aconseguir els forros:

 • Les famílies poden adquirir els forros pel seu compte. Han de portar els forros en mà el dia que vinguen a l’institut a recollir els llibres per a què es puga confirmar que són correctes, en cas contrari no se’ls entregaran els llibres.
 • Poden abonar 5 € en el moment de recollir els llibres i l’institut els donarà els forros que corresponen.

Els forros necessaris per als llibres de 3r d’ESO són els següents:

 • 1 forro per a llibres de 30 cm.
 • 6 forros per a llibres de 29 cm.
 • 3 forro per a llibres de 29,5 cm.

La data de recollida dels llibres per al curs 2023-24 per a l’alumnat que cursarà 3r d’ESO és el 23 de juny, d’acord amb el següent horari:

 • Alumnat que cursava 2n ESO A: 9.00 hores en l’aula de 3r ESO A.
 • Alumnat que cursava 2n ESO B: 9.00 hores en l’aula de 3r ESO B.
 • Alumnat que cursava 2n ESO C: 10.00 hores en l’aula de 3r ESO C.
 • Alumnat que cursava 2n ESO D: 10.00 hores en l’aula de 3r ESO D.

3r d’ESO – Alumnat que cursava 3r d’ESO durant el curs 2022-23

Data per retornar els llibres de text a l’institut: Dijous 22 de juny, d’acord amb el següent horari:

 • 3r ESO A: 8.45 hores durant la sessió que tenen amb la tutora Pilar Bayod.
 • 3r ESO B: 8.00 hores durant la sessió que tenen amb el tutor Iván Ortega.
 • 3r ESO C: 8.45 hores durant la sessió que tenen amb la tutora Alejandra Rivera.
 • 3r ESO PDC: 8.00 hores durant la sessió que tenen amb el tutor Luis Alcocer.

Si en el moment de retornar els llibres de text del curs anterior faltara algun dels llibres, s’haurà d’abonar al compte bancari de l’AMPA ES44 2045 6035 5830 0008 2912 corresponent a l’entitat bancària Caixa Ontinyent. El justificant de l’ingrés s’haurà de portar en el moment d’entregar els llibres en l’institut. El preu dels llibres és el següent:

MatèriaPreu (€)
Biologia i Geologia 3r ESO35,70
Francés 3r ESO43,00
Matemàtiques 3r ESO47,45
Anglés 3r ESO36,65
Valencià 3r ESO51,00
Geografia i Història 3r ESO40,40
Castellà 3r ESO38,40
Creativitat Musical 3r ESO24,40
Tecnologia33,00

Per a la recollida dels llibres del curs 23/24

L’alumnat que estudia a l’IES Veles e Vents forma part del programa Xarxallibres. Se li prestaran tots els llibres de text que va a usar durant el curs i els haurà de retornar en bon estat a final de curs. D’acord amb la normativa els llibres s’han de forrar abans de començar el curs, per aquest motiu no es donaran llibres als alumnes si no tenen els forros en el moment de recollir-los. Oferim dues possibilitats a l’alumnat per aconseguir els forros:

 • Les famílies poden adquirir els forros pel seu compte. Han de portar els forros en mà el dia que vinguen a l’institut a recollir els llibres per a què es puga confirmar que són correctes, en cas contrari no se’ls entregaran els llibres.
 • Poden abonar 5 € en el moment de recollir els llibres i l’institut els donarà els forros que corresponen.

En setembre, quan l’institut haja adquirit els llibres de text se’ls comunicarà la data de recollida i els forros que necessiten.

4t d’ESO – Alumnat que cursava 4t d’ESO durant el curs 2022-23

L’alumnat que ha cursat 4t d’ESO no ha de retornar els llibres que ha usat durant el curs 2022/23.

L’alumnat que continua estudiant batxillerat seguirà dins del programa Xarxallibres durant el batxillerat. Els interessats podeu llegir la informació en el document corresponent a l’alumnat que cursarà 1r de batxillerat durant el curs 23/24. Carta de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a les famílies

FPB – Formació Professional Bàsica

Data per retornar els llibres de text a l’institut: Divendres 30 de juny, en el moment de recollir les notes.

Si en el moment de retornar els llibres de text del curs anterior faltara algun dels llibres, s’haurà d’abonar al compte bancari de l’AMPA ES44 2045 6035 5830 0008 2912 corresponent a l’entitat bancària Caixa Ontinyent. El justificant de l’ingrés s’haurà de portar en el moment d’entregar els llibres en l’institut. El preu dels llibres és el següent:

MatèriaPreu (€)
FOL – Prevenció de riscos laborals12

Per a la recollida dels llibres del curs 23/24

L’alumnat que estudia a l’IES Veles e Vents forma part del programa Xarxallibres. Se li prestaran tots els llibres de text que va a usar durant el curs i els haurà de retornar en bon estat a final de curs. D’acord amb la normativa els llibres s’han de forrar abans de començar el curs, per aquest motiu no es donaran llibres als alumnes si no tenen els forros en el moment de recollir-los. Oferim dues possibilitats a l’alumnat per aconseguir els forros:

 • Les famílies poden adquirir els forros pel seu compte. Han de portar els forros en mà el dia que vinguen a l’institut a recollir els llibres per a què es puga confirmar que són correctes, en cas contrari no se’ls entregaran els llibres.
 • Poden abonar 3 € en el moment de recollir els llibres i l’institut els donarà els forros que corresponen.

Els llibres per al següent curs s’entregaran en setembre

1r Batxillerat- Alumnat que cursarà 1r bat. en 2023-24 per primera vegada

Carta de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a les famílies

L’alumnat que estudia a l’IES Veles e Vents forma part del programa Xarxallibres. Se li prestaran tots els llibres de text que va a usar durant el curs i els haurà de retornar en bon estat a final de curs. D’acord amb la normativa els llibres s’han de forrar abans de començar el curs, per aquest motiu no es donaran llibres als alumnes si no tenen els forros en el moment de recollir-los. Oferim dues possibilitats a l’alumnat per aconseguir els forros:

 • Les famílies poden adquirir els forros pel seu compte. Han de portar els forros en mà el dia que vinguen a l’institut a recollir els llibres per a què es puga confirmar que són correctes, en cas contrari no se’ls entregaran els llibres.
 • Poden abonar 5 € en el moment de recollir els llibres i l’institut els donarà els forros que corresponen.

En setembre, quan l’institut haja recollit els llibres de text se’ls comunicarà la data de recollida i els forros que necessiten.

1r de Batxillerat – Alumnat que cursava 1r de batxillerat durant el curs 2022-23

Carta de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a les famílies

L’alumnat de batxillerat formarà part de Xarxallibres a partir del proper curs. Per rebre el lot de llibres de 2n de batxillerat és necessari entregar els llibres que s’han usat en 1r de batxillerat durant el curs 2022-23. El lot de llibres rebut s’haurà de retornar en acabar les proves d’accés a la universitat.

Data per entregar els llibres de text a l’institut: Divendres 30 de juny, en el moment de fer la matrícula per al curs següent.

L’alumnat que repeteix curs no ha de retornar els llibres, continuarà usant-los durant el proper curs. L’alumnat que promociona a 2n de batxillerat seguirà el següent horari:

 • 1r Bat. Científic: 9.00 hores
 • 1r Bat. Humanitats i Ciències Socials: 11.00 hores

Per a la recollida dels llibres del curs 23/24

L’alumnat que estudia a l’IES Veles e Vents forma part del programa Xarxallibres. Se li prestaran tots els llibres de text que va a usar durant el curs i els haurà de retornar en bon estat a final de curs. D’acord amb la normativa els llibres s’han de forrar abans de començar el curs, per aquest motiu no es donaran llibres als alumnes si no tenen els forros en el moment de recollir-los. Oferim dues possibilitats a l’alumnat per aconseguir els forros:

 • Les famílies poden adquirir els forros pel seu compte. Han de portar els forros en mà el dia que vinguen a l’institut a recollir els llibres per a què es puga confirmar que són correctes, en cas contrari no se’ls entregaran els llibres.
 • Poden abonar 5 € en el moment de recollir els llibres i l’institut els donarà els forros que corresponen.

En setembre, quan l’institut haja adquirit els llibres de text se’ls comunicarà la data de recollida i els forros que necessiten.