Preguntes freqüents sobre el nou cicle d’Integració Social

GRAU SUPERIOR D’INTEGRACIÓ SOCIAL. IES VELES E VENTS.

RESPOSTA A LES PREGUNTES MÉS FREQÜENTS:

 

 

Quins són els mòduls formatius del cicle?

Primer curs:

 • Context de la intervenció social.
 • Inserció sociolaboral.
 • Metodologia de la intervenció social.
 • Promoció de l’autonomia personal.
 • Mediació comunitària.
 • Formació i orientació laboral.
 • Horari reservat per a la docència en anglès.

Segon curs:

 • Atenció a les unitats de convivència.
 • Suport a la intervenció educativa.
 • Sistemes alternatius i augmentatius de comunicació.
 • Habilitats socials.
 • Primers auxilis.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Horari reservat per a la docència en anglès.
 • Formació en centres de treball.
 • Projecte d’integració social.

 

Com s’accedeix al CFGS d’Integració Social?

Tens tota la informació en el següent enllaç, recorda que cal punxar en els elements interactius per a ampliar les dades:

https://view.genial.ly/5cdbe5c554bdc10f6b07d1ce/horizontal-infographic-diagrams-acces-a-cfgs

 

Quan comença el procés d’admissió?

A finals de setembre es realitzarà un procés extraordinari d’admissió, s’anirà actualitzant la informació a través de la pàgina web i les xarxes socials del centre.

 

Quan començaran les classes?

La intenció és començar el més aviat possible, encara que serà al llarg del mes d’octubre.

 

En quin torn es realitzarà? En quin horari?

El primer curs d’Integració Social es realitzarà en el torn de la vesprada. L’horari lectiu és de dilluns a divendres de 15:20h a 21:10h, a excepció del dimarts en el qual les classes finalitzaran a les 22:05h.

 

En quina modalitat?

El cicle és presencial, encara que l’assistència a l’institut està condicionada per la situació sanitària en referència al Covid-19. S’iniciarà el curs amb el grup dividit en dues meitats que assistiran a classe en dies alterns.

 

Què passa si estic admesa o admès en un altre centre però m’interessa realitzar el cicle en l’IES Veles e Vents? Què puc fer?

Pots matricular-te en el centre on has estat admesa o admès i així mantens la plaça, després caldrà que estigues pendent dels terminis estipulats per al període d’admissió en el centre.

 

Puc realitzar la resta de mòduls que tinc pendents per a finalitzar el cicle amb vosaltres, encara que haja començat en un altre lloc?

L’oferta formativa d’Integració Social per a aquest curs tan sols és per a PRIMER, si et queden pendents mòduls d’aquest, i has estat admesa o admès, et pots matricular i cursar-los. Caldrà adjuntar la documentació pertinent en referència als mòduls superats.

 

Què he de fer si vull convalidar mòduls que ja he cursat en altres cicles?

Durant el primer mes l’alumnat rebrà informació sobre els possibles mòduls que pot convalidar prenent com a referència les titulacions que ja ha obtingut.

L’alumnat podrà presentar la sol·licitud de convalidació en el model establert dintre del termini estipulat, i del qual serà informat amb antelació. Aquest model estarà a la seua disposició en la secretaria del centre i a la pàgina web.