MOBILITAT A MALTA

El passat 25/06/2023 les professores de l’IES SIXTO MARCO van iniciar les mobilitats dins del projecte acreditat: 2022-1-ES01-KA121-SCH000054256 en el marc del programa Erasmus+, Acció Clau 1: Mobilitat Educativa de les persones.
Aquestes consisteixen en la realització del curs estructurat : “ New technologies (NNTT) for learning and Information and communication technologies (ICTs) in the context of innovation education” a Malta.
El projecte va dirigit a docents d’ESO i Batxillerat i és el primer dels projectes sol·licitats en el programa Erasmus+ de la UE en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 2021-2027.
Els objectius del projecte són:
Objective 1 : Generar en els professors coneixements digitals sobre les metodologies STEAM, ludificació i Flipped Classroom.
Objective 2 : Formar als professors amb la metodologia participativa d’aprenentatge – servei en el terreny de la sustentabilitat.
Objective 3 : Motivar professors i alumnes cap al seu desenvolupament a través del Programa Erasmus i perseguint els valors europeus.
Objective 4 : Constituir una Xarxa d’Organitzacions ecològiques i Digitals (R.O.A.D.) a nivell europeu.
Objective 5 : Conscienciar a les famílies sobre la seua important funció de suport i motivació dins de la comunitat educativa de l’IES Sixto
Marc.
Objective 6 : Augmentar el nombre de socis internacionals com a dispositiu d’intercanvi de metodologies i experiències.
El Ies Sixto Marco elaborarà un Pla Erasmus al llarg del període 2021- 2027 en el qual complirà amb les prioritats del programa europeu:
• Inclusió i diversitat.
• Transformació digital.
• Medi ambient i lluita contra el canvi climàtic.
• Participació en la vida democràtica.
• Valors comuns i compromís cívic.