Aquesta setmana els alumnes de 1CFMC han realitzat activitats relacionades amb la Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball 2021

La prevenció de riscos laborals s’inclou en el mòdul de formació i orientació laboral i té com a objectiu principal transmetre la necessitat de crear i implantar una cultura preventiva.
Enguany el tema de la campanya de la setmana europea per a la seguretat i la salut en el treball són els trastorns musculoesquelètics (TME) perquè les dades alerten sobre els milions de treballadors que a Europa els pateixen (aproximadament 3 de cada 5 treballadors de la Unió Europea comuniquen patir TME).

A conseqüència de la càrrega física en el lloc de treball poden aparéixer trastorns musculoesquelètics o alteracions en músculs, tendons, lligaments, nervis i os.

La labor de sensibilització dels alumnes enfront d’aquests riscos ha consistit en la posada en marxa d’activitats relacionades amb la postura de treball, els moviments repetitius i la manipulació de càrregues, tot això en el marc del programa d’Escoles Ambaixadores (EPAS) del qual formem part.

És important que l’alumnat conega com la Unió Europea contribueix a millorar la nostra vida diària, i, proporcionar-los exemples concrets del seu poder legislador i la seua repercussió en les nostres vides. La directiva 90/269/CEE, de 29 de maig de 1990, estableix les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a la manipulació manual de càrregues i és un clar exemple de com el dret europeu té precedència sobre la nostra normativa nacional.

Els alumnes de calçat han realitzat activitats dirigides a conscienciar als companys sobre la importància de les extremitats superiors en la realització de treballs manuals, i com els riscos laborals derivats de treballar en cadenes de muntatge i fàbriques i tallers d’aparado de calçat poden ocasionar danys en la salut com : tendinitis de flexors i extensors, tendinitis del maneguet rotador, bursitis, hèrnies discals, lumbàlgies…

Les activitats es van dividir en dos tipus:

  • Exposició i explicació dels riscos TME i la seua relació directa amb la indústria tèxtil i del calçat.
  • Tallers d’activitats manuals : aconseguir donar forma a la plastilina amb la mà queno és la teua mà dominant o fer una llaçada a un grapat de cañitas sense usar el dit polze de la màno és tan fàcil com sembla …

Els estudiants arriben a entendre de manera activa la importància d’adoptar mesures de prevenció en els llocs de treball per a evitar i minimitzar les conseqüències de la seua exposició a aquests riscos.