Cicle Mitjà de Calçat i Complents de Moda (LOE)

calzadoycomplementosdemoda aa0fd

 

Grau Mitjà de 2000 hores.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Tallador d’articles de pell i cuir. Preparador/cosidor de pell i cuir (aparador). Muntador-acabador de marroquineria. Muntador-acabador de calçat. Reparador de calçat i marroquineria. Guarnicioner. Sabater de calçat a mida.

MÒDULS PROFESSIONALS:

Primer curs:

 1. Calçat i tendències.
 2. Principis de manteniment electromecànic.
 3. Tallat de materials.
 4. Matèries tèxtils i pell.
 5. Confecció industrial.
 6. Anglés Tècnic I.
 7. Formació i orientació laboral.

Segon curs:

 1. Muntat i acabat d’articles de marroquineria.
 2. Muntat i acabat de calçat.
 3. Processos d’elaboració de calçat a mida.
 4. Tècniques de fabricació de calçat a mesura i ortopèdic.
 5. Transformació de calçat per a espectacles.
 6. Empresa i iniciativa emprenedora.
 7. Anglés Tècnic II.
 8. Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDIX?

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN CALÇAT I COMPLEMENTS DE MODA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.
 

RD 257/2011 28-02-2011

Currículo C.V. Acceso mediante prueba Horari