Cicle Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques (LOE)

imageselec

Grau Mitjà de 2000 hores

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Instal·lador-mantenidor electricista. Electricista de construcció. Electricista industrial. Electricista de manteniment. Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics. Instal·lador-mantenidor d’antenes. Instal·lador de telecomunicacions en edificis de vivendes. Instal·lador-mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques. Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltàica.

MÒDULS PROFESSIONALS:

Primer curs:

 1. Automatismes industrials.
 2. Electrònica.
 3. Electrotècnia.
 4. Instal·lacions elèctriques interiors.
 5. Formació i orientació laboral.
 6. Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

 1. Instal·lacions de distribució.
 2. Infraestructures comunes de telecomunicació en vivendes i edificis.
 3. Instal·lacions domòtiques.
 4. Instal·lacions solars fotovoltaiques.
 5. Màquines eléctriques.
 6. Empresa i iniciativa emprenedora.
 7. Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
 8. Formació en Centres de Treball: 380 hores.

COM S’ACCEDIX?

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

TITULACIONS EQUIVALENTS

Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents

 • Tècnic Auxiliar d’Electricitat, branca Electricitat i Electrònica. (FP1)
 • Tècnic Auxiliar Instal·lador-Mantenidor Elèctric, branca Electricitat i Electrònica. (FP1)
 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents
 • Tècnic en Equips i Instal·lacions Electrotècniques (LOGSE)
RD 177/2008 BOE 01/03/2008 Currículum CV Accés a través de prova Horari

Cicle Mitjà de Gestió Administrativa (LOE)

admini

Grau Mitjà de 2000 hores.

QUINES OCUPACIONS POTS EXERCIR?

Auxiliar administratiu. Ajudant d’oficina. Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments. Administratiu comercial. Auxiliar administratiu de gestió de personal Auxiliar administratiu de les administracions públiques. Recepcionista. Empleat d’atenció al client. Empleat de tresoreria. Empleat de mitjans de pagament.

MÒDULS PROFESSIONALS:

Primer curs:

 1. Comunicació empresarial i atenció al client.
 2. Operacions administratives de compravenda.
 3. Empresa i Administració.
 4. Tractament informàtic de la informació.
 5. Tècnica comptable.
 6. Anglés.
 7. Formació i orientació laboral.

Segon curs:

 1. Operacions administratives de recursos humans.
 2. Tractament de la documentació comptable.
 3. Empresa en l’aula.
 4. Operacions auxiliars de gestió de tresoreria.
 5. Formació en Centres de Treball.

COM S’ACCEDIX?

Accés directe:

 • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.
 • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic auxiliar).
 • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
 • Tindre el 2n de BUP aprovat.
 • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans.
 • Haver superat, dels ensenyaments d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, el tercer curs del pla de 1963 o segon de comuns experimental.
 • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés a través de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d’accés directe, tindre dèsset anys d’edat o complir-los durant l’any en curs, i superar la corresponent prova d’accés.

TITULACIÓ QUE S’OBTÉ: TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA.

L’alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat.
O continuar altres estudis de Formació Professional.

TITULACIONS EQUIVALENTS 

 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals les titulacions següents
 • Tècnic Auxiliar Administratiu, branca Administrativa i Comercial (FP1).
 • Tècnic Auxiliar en Secretariat, branca Administrativa i Comercial (FP1).
 • Tècnic Auxiliar en Regiduría de Pisos, branca Hostaleria i Turisme (FP1).
 • Tècnic Auxiliar d’Administració i Gestió, branca Administrativa i Comercial (FP1).
 • Tècnic Auxiliar en Documentació Administrativa i Operatòria de Teclats, branca Administrativa i Comercial (FP1).
 • Tècnic Auxiliar Jurídic, branca Administrativa i Comercial (FP1).
 • Conforme la norma vigent, tenen els mateixos efectes professionals i acadèmics les titulacions següents
 • Tècnic en Gestió Administrativa (LOGSE).
RD 1631/2009 BOE 01/12/2009 Currículum CV Accés a través de prova Horari

Ferramenta Gripau. Preparació per a la PAU

Des del curs 1993/1994, les universitats valencianes, amb el suport de la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana, elaborem el Gripau com a suport a tots els centres valencians en què hi ha estudiants que es preparen per a l’accés a la universitat.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és facilitar al alumnat informació sobre les nostres universitats (plans d’estudis, docència en valencià, beques, serveis, etc.), diversos recursos informàtics en valencià i el Gripau, un material que els permet repassar alguns coneixements de llengua, de terminologia bàsica i de redacció que els ajuden a millorar els seus exàmens i, en concret, l’ús del valencià en les proves d’accés a la universitat.

La seua voluntat és col·laborar amb els centres per millorar la preparació dels alumnes i oferir-los informació sobre els recursos formatius que trobaran en les universitats valencianes. El Gripau no és un manual ni pretén suplir la formació acadèmica programada; de fet, són unes recomanacions estilístiques i lingüístiques que no sempre figuren en els temaris.

http://www.gripau.eu/

 • Servei de Política Lingüística de la Universitat de València
 • Àrea de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València
 • Servei de Política Lingüística de la Universitat d’Alacant
 • Servei de Llengües i Terminologia de la Universitat Jaume I
 • Unitat de Cultura, Extensió Universitària i Promoció Lingüística de la Universitat Miguel Hernández d’Elx
 • València, Alacant, Castelló de la Plana i Elx, 20 de febrer de 2013