Informació mobilitats Erasmus

L’IES Sant Vicent Ferrer està ultimant els detalls de les primeres mobilitats Erasmus+, fruit de l’acreditació Erasmus que aconseguirem el curs passat. Aquesta acreditació implica que durant els propers 3 cursos tenim garantides un nombre de mobilitats tant d’alumnat com de professorat. Aquestes accions Erasmus serviran per a treballar els objectius que ens hem marcat per aquest període:

Objectiu 1: Atendre la diversitat de l’alumnat per a afavorir la seua inclusió en el nostre centre.

Objectiu 2: Reduir les taxes d’absentisme i abandó escolar.

Objectiu 3: Consolidar una transició digital inclusiva.

Objectiu 4: Millora de les competències lingüístiques del professorat i alumnat

Objectiu 5: Educació per a un món sostenible

En la planificació d’activitats hem establit que durant aquest curs 23/24 es duran a terme set mobilitats de professorat: quatre en la forma d’observació professional en Hamburg i tres de formació en cursos en Porto. A banda de complir amb els nostres objectius dins de l’acreditació Erasmus, aquestes mobilitats han de servir per a establir vincles amb altres centres.

Està previst que en el curs 24/25 continuem amb les mobilitats de professorat i comencem amb les d’alumnat. La previsió per el proper curs, pendent de confirmació,  és fer una mobilitat amb alumnat de 3r ESO i una altra amb alumnat de 1r Batxillerat.

Continuem treballant per la internacionalització de l’IES Sant Vicent Ferrer.