Beques per estudis postobligatoris 2022

Ja s’ha publicat la convocatòria per la que es convoquen beques de caràcter general als estudis postobligatoris. Ho teniu disponible en la Resolució de 10 de març de 2022, de la Secretaria de l’Estat d’Educació: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/12/pdfs/BOE-B-2022-7804.pdf