Fase II

Aquesta setmana el centre entra en Fase II, que segons el Pla per a la transició cap a la nova normalitat permet obrir el centre i que a més de les activitats previstes per a la fase I es desenvolupen les activitats següents:

 • El professor pot organitzar, mitjançant una cita prèvia, activitats específiques presencials de tutories individuals, resolució de dubtes, lliurament o recepció de material per a l’alumnat de 1r, 2n i 3r d’ESO, 1r de Batxillerat 1r FPB, 1r GM i 1r GS.
 • Per a l’alumnat de 4t d’ESO, 2n de Batxillerat, 2n GM i 2n GS, les activitats assenyalades abans, més alguna activitat de reforç, les podran organitzar individualment o en grups reduïts de màxim 10 alumnes.
 • Per a l’organització d’aquestes activitats, els centres comunicaran a les famílies el dia i hora en què es duran a terme.

Horari d’atenció 9:00 a 13:00 hores

Per accedir al centre cal portar mascareta obligatòriament i mantenir la distància de seguretat marcada.

Fase I

Aquesta setmana el centre entra en Fase I, que segons el Pla per a la transició cap a la nova normalitat permet obrir el centre per a tasques molt concretes:

 • Atenció a l’alumnat i professorat per tal de retirar del centre material educatiu. Abans s’haurà de demanar cita al telèfon 964 738 990
 • Consultes telefòniques a Secretaria (964 738 990).

Horari d’atenció 9:00 a 13:00 hores

Per accedir al centre cal portar mascareta obligatòriament i mantenir la distància de seguretat marcada.

Informació a famílies i alumnat CCFF

Resolució de 4 de maig davant la crisi del Covid19.

 • El curs s’acabarà el dia 16 de juny.
 • L’avaluació partirà dels resultats dels dos primers trimestres i es complementarà amb una millora a partir del tercer trimestre (esforç, interès, treball realitzat). En la modalitat semipresencial el procés d’avaluació desenvolupat al llarg del curs tindrà una ponderació del 100% per al càlcul final de cada mòdul.
 • Adaptació dels criteris de promoció i titulació a les circumstàncies:

PROMOCIÓ (1r curs)
Es podrà promocionar amb matèries suspeses. Això no significa que estiguen aprovades.
Hi haurà avaluació extraordinària per a l’alumnat que no estiga en situació de promocionar .
La repetició tindrà un caràcter excepcional, en base a dos supòsits:

– “l’alumne no pot assolir el nivell competencial bàsic del curs amb les possibles mesures d’un pla de reforç per al curs 2020-21”.
– La repetició afavoreix la seua competència personal i social i el seu desenvolupament socioeducatiu.

TITULACIÓ (2n curs)
Per a la titulació es tindrà en compte l’adquisició de la competència general del títol i els objectius generals del cicle formatiu.

 • Hi haurà avaluació extraordinària per a tot l’alumnat amb algun mòdul suspès.
 • Es farà un informe individual valoratiu a tot l’alumnat especificant el treball realitzat, les mancances i, si és el cas, un pla de recuperació de les matèries suspeses. Aquest informe es farà arribar a les famílies.
 • FCT:

Mòdul adaptat. Contindrà els resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació de les FCT i els objectius generals del cicle. Estarà adaptat a la situació extraordinària actual, substitueix el mòdul anterior i passa a tindre la següent càrrega horària: CFB: 155 hores; Mitjà: 245 hores i Superior: 245 hores.
Si s’autoritza l’activitat presencial l’alumnat podrà optar per: incorporar-se a l’empresa o continuar el treball online.

 • FCT Europa: suspès.
 • Poden renunciar a la convocatòria ordinària d’FCT.
 • El proper curs 2020/21 començarà el 7 de setembre i finalitzarà el 23 de juny.

 

Direcció de l’IES Matilde Salvador

Informació a famílies i alumnat Batxillerat

Resolució de 4 de maig davant la crisi del Covid19.

 • El curs s’acabarà el dia 16 de juny.
 • L’avaluació partirà dels resultats dels dos primers trimestres i es complementarà amb una millora a partir del tercer trimestre (esforç, interès, treball realitzat).
 • Adaptació dels criteris de promoció i titulació a les circumstàncies:

PROMOCIÓ (1r de Batxillerat)
Es podrà promocionar amb matèries suspeses. Això no significa que estiguen aprovades.
Hi haurà avaluació extraordinària per a l’alumnat que no estiga en situació de promocionar, o que haja promocionat amb alguna matèria suspesa, amb caràcter voluntari i sense alterar la decisió de promoció.
La repetició tindrà un caràcter excepcional, en base a dos supòsits:

– “l’alumne no pot assolir el nivell competencial bàsic del curs amb les possibles mesures d’un pla de reforç per al curs 2020-21”.
– La repetició afavoreix la seua competència personal i social i el seu desenvolupament socioeducatiu.

TITULACIÓ (2n de Batxillerat)
Per a la titulació es tindrà en compte els resultats de 1r i 2n trimestre + la millora del tercer; l’actitud durant el tercer trimestre; el nombre de matèries suspeses; si té assolits els objectius i competències mínimes de l’etapa; si pot seguir amb èxit el curs següent tenint en compte el Pla de recuperació.

 • Només obtindran el títol de 2n de Batxillerat a l’avaluació final els alumnes que ho tinguen tot aprovat.
 • Hi haurà avaluació extraordinària per a tot l’alumnat amb alguna matèria suspesa.
 • Es farà un informe individual valoratiu a tot l’alumnat especificant el treball realitzat, les mancances i, si és el cas, un pla de recuperació de les matèries suspeses. Aquest informe es farà arribar a les famílies.
 • El proper curs 2020/21 començarà el 7 de setembre i finalitzarà el 23 de juny.

Direcció de l’IES Matilde Salvador

Informació a famílies i alumnat ESO

Resolució de 4 de maig davant la crisi del Covid19.

 • El curs s’acabarà en la data prevista: 16 de juny.
 • L’avaluació partirà dels resultats dels dos primers trimestres i es complementarà amb una millora a partir del tercer trimestre (esforç, interès, treball realitzat).
 • Adaptació dels criteris de promoció i titulació a les circumstàncies:

PROMOCIÓ (1r, 2n i 3r d’ESO)

Es podrà promocionar amb matèries suspeses i sense tindre en compte les matèries pendents d’altres cursos (amb mateixa denominació). Això no significa que estiguen aprovades.
No hi ha avaluació extraordinària. Les decisions de promoció es prendran en l’avaluació ordinària.
La repetició tindrà un caràcter excepcional, en base a dos supòsits:

– “l’alumne no pot assolir el nivell competencial bàsic del curs amb les possibles mesures d’un pla de reforç per al curs 2020-21”.
– la repetició afavoreix la seua competència personal i social i el seu desenvolupament socioeducatiu.

TITULACIÓ (4t ESO)

Per a la titulació es tindrà en compte els resultats de 1r i 2n trimestre + la millora del tercer; l’actitud durant el tercer trimestre; el nombre de matèries suspeses; si té assolits els objectius i competències mínimes de l’etapa; si pot seguir amb èxit el curs següent tenint en compte el Pla de recuperació.
Hi haurà avaluació extraordinària, però NO presencial.

 • Es farà un informe individual valoratiu a tot l’alumnat especificant el treball realitzat, les mancances i, si és el cas, un pla de recuperació de les matèries suspeses. Aquest informe es farà arribar a les famílies.
 • El proper curs 2020/21 començarà el 7 de setembre i finalitzarà el 23 de juny.

Direcció de l’IES Matilde Salvador

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020 de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional

RESOLUCIÓ de 4 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen el marc i les directrius d’actuació que cal desenvolupar durant el tercer trimestre del curs 2019/2020 i l’inici del curs 2020/2021, davant de la situació de crisi ocasionada per la Covid-19.

2020_3268

Un Sant Jordi confinat!

La previsió per a celebrar avui era molt diferent. La programació de la Setmana del Llibre que estàvem perfilant incloïa xarrades amb autors per nivells educatius, activitats lectores d’aula, exposicions de llibres a la biblioteca, i més.

Els canvis de plans ens obliguen a celebrar un Sant Jordi senzill, virtual i casolà. Però no podem deixar de costat els dos elements que caracteritzen la jornada festiva del llibre: el llibre i la rosa.

Més informació en La bibliosfera del Matilde.

Jo em menege a casa

Enguany, celebrarem el Dia de l’Esport a casa i en FAMÍLIA sota el lema “Jo em menege a casa”. Què us demanem? Volem que es promoga que l’alumnat realitze activitat física durant el matí del 6 d’abril i que ens mostren els seus hàbits saludables: per exemple, un desdejuni o menjar saludable, les rutines d’activitat física que segueixen, etc.

Ens agradaria que fora una activitat compartida, en la qual la família s’involucre.

Dia_Esport_val