Tutories

Cada grup-classe té assignat un professor/a tutor/a que es troba en relació permanent amb l’alumnat. Els tutors/es assignats a cada grup tenen una hora setmanal d’atenció a pares/mares.

Els tutors/es es reuniran amb tots els pares/mares dels alumnes del seu grup almenys una vegada a començament de curs (octubre) i una altra a la meitat (gener). A més, es reuniran tantes vegades com ho consideren oportú els pares o els tutors per a tractar assumptes relacionats amb la situació acadèmica i personal dels alumnes.

Tots els assumptes de tipus acadèmic i de comportament es tractaran primer amb el professorat implicat. En segon terme, es dirigiran al tutor/a. El centre compta amb un programa de mediació entre iguals per solventar i recolzar l’alumnat amb problemàtica d’aquest tipus.

És molt important que quan les famílies observen amonestacions i/o incidències, s’entrevisten amb el professor/a implicat o amb el tutor/a, ja que una acumulació d’amonestacions pot derivar en faltes lleus, greus o molt greus (susceptibles de sanció segons el Decret 246/19911, de 23 de desembre, sobre drets i deures de l’alumnat).

Tutors 2022-23

1ESOA  Roberto Lucas 4ESOD 
1ESOB  Júlia Bellés 4ESOE  Iván Muñoz
1ESOC  Raquel Ramia 4PR4  Juan Tuñón
1ESOD  Esther Ujaque 1BATA  César Catalán
1ESOE  Lola Gil 1BATB  Juan Barberà
1ESOF  Carme Safont 1BATC  Amàlia López
1ESOG  Laura Pérez 1BATD  Yolanda Pallarés
2ESOA  Lucia González 2BAHA  Iván Bonilla
2ESOB  Anna Cèlia Barberà 2BAHB  Víctor Rovira
2ESOC  José López 2BACC  Guillem Boscà
2ESOD  Pepa Samit 2BATD  Maria Pareja
2ESOE  Natalia Kanaan 1CFB elec  Santiago Larrabeiti
2ESOF  Gaspar Falomir 1CFB jard  Carlos Capella
2ESOG  Fernanda Pascual 2CFB elec  Jorge Muruais
3ESOA  Miguel Ángel Cerdán 2CFB jard  Amparo Gallent
3ESOB  Alejandro Comín 1CFM  Vicent Sales
3ESOC  Isa Feliu 2CFM  Lluís Carbó
3ESOD  Sarai Adsuara 1CFSA  Arantxa Esteban
3ESOE  Begoña Borràs 1CFSB  Lledó Mallol
3PDC  Gemma Laliena 2CFSA  Iván Garcia
4ESOA  Miguel Ángel Pastor 2CFSB  Manolo Ortiz
4ESOB  Mª Carmen Martí
4ESOC  Joan Bellido