Tutories

Cada grup-classe té assignat un professor/a tutor/a que es troba en relació permanent amb l’alumnat. Els tutors/es assignats a cada grup tenen una hora setmanal d’atenció a pares/mares.

Els tutors/es es reuniran amb tots els pares/mares dels alumnes del seu grup almenys una vegada a començament de curs (octubre) i una altra a la meitat (gener). A més, es reuniran tantes vegades com ho consideren oportú els pares o els tutors per a tractar assumptes relacionats amb la situació acadèmica i personal dels alumnes.

Tots els assumptes de tipus acadèmic i de comportament es tractaran primer amb el professorat implicat. En segon terme, es dirigiran al tutor/a. El centre compta amb un programa de mediació entre iguals per solventar i recolzar l’alumnat amb problemàtica d’aquest tipus.

És molt important que quan les famílies observen amonestacions i/o incidències, s’entrevisten amb el professor/a implicat o amb el tutor/a, ja que una acumulació d’amonestacions pot derivar en faltes lleus, greus o molt greus (susceptibles de sanció segons el Decret 246/19911, de 23 de desembre, sobre drets i deures de l’alumnat).

Tutors 2021-22

1ESOA Roberto Lucas 4ESOA Miguel Ángel Pastor
1ESOB Júlia Bellés 4ESOB Raül Portolés
1ESOC Raquel Ramia 4ESOC Eva Sanz
1ESOD Esther Ujaque 4ESOD César Catalán
1ESOE Cristina Chust 4ESOE Sarai Adsuara
1ESOF Carmen Safont 4PR4 Juan Tuñón
1ESOG Laura Pérez 1BATA Juan Barberà
2ESOA Sònia Ibáñez 1BATB Ester Martí
2ESOB Alfonso Bautista 1BATC Víctor Rovira
2ESOC Esther Montoliu  1BATD Mª Carmen Martí
2ESOD Elena Edo 2BAHA Victoria Martínez
2ESOE Sandra Quemades 2BAHB Iván Bonilla
2ESOF Alejandro Comín 2BACC Pilar Cucala
2ESOG Fernanda Pascual 2BATD Maria Pareja
3ESOA Joan Centelles 1CFB elec Santiago Larrabeiti
3ESOB Lucía González  1CFB jard Gaspar Falomir
3ESOC Isa Feliu 2CFB Jorge Muruais
3ESOD Anna Cèlia Barberà 1CFM Lluís Carbó
3ESOE Isabel Valls 2CFM Lledó Mallol
3PMAR Gemma Laliena 1CFSA Arantxa Esteban
1CFSB Sahila Suárez
2CFSA Iván Muñoz
2CFSB Manolo Ortiz