Aneu a la barra d'eines

Tutories

Cada grup-classe té assignat un professor/a tutor/a que es troba en relació permanent amb l’alumnat. Els tutors/es assignats a cada grup tenen una hora setmanal d’atenció a pares/mares.

Els tutors/es es reuniran amb tots els pares/mares dels alumnes del seu grup almenys una vegada a començament de curs (octubre) i una altra a la meitat (gener). A més, es reuniran tantes vegades com ho consideren oportú els pares o els tutors per a tractar assumptes relacionats amb la situació acadèmica i personal dels alumnes.

Tots els assumptes de tipus acadèmic i de comportament es tractaran primer amb el professorat implicat. En segon terme, es dirigiran al tutor/a. El centre compta amb un programa de mediació entre iguals per solventar i recolzar l’alumnat amb problemàtica d’aquest tipus.

És molt important que quan les famílies observen amonestacions i/o incidències, s’entrevisten amb el professor/a implicat o amb el tutor/a, ja que una acumulació d’amonestacions pot derivar en faltes lleus, greus o molt greus (susceptibles de sanció segons el Decret 246/19911, de 23 de desembre, sobre drets i deures de l’alumnat).

1ESOA
Júlia Bellés 4ESOA Lucia González
1ESOB Esther Ujaque 4ESOB Carmen Safont
1ESOC Roberto Lucas 4ESOC Begoña Borràs
1ESOD Fernanda Pascual 4ESOD Lourdes Bonet
1ESOE Laura Pérez 4ESOE César Catalán
1ESOF Raquel Ramia 4PR4 Miguel Ángel Cerdán
2ESOA Alba Cerdà 1BATA Victoria Martínez
2ESOB Óscar Bosch 1BATB Juan Barberà
2ESOC Joan Centelles 1BATC Maria Pareja
2ESOD
Alejandro Comin 1BATD Mª Carmen Martí
2ESOE Amparo Domènech 2BAHA J. Carlos Granell
2ESOF Mª Teresa Zorrilla 2BAHB Iván Bonilla
2ESOG Begoña Bellés 2BACC Irene Costa
3ESOA Laura Asensi 2BATD Pilar Cucala
3ESOB Fran Medina 1CFB Santiago Larrabeiti
3ESOC Mireia Andrés 2CFB Amadeo Prades
3ESOD Gaspar Falomir 1CFM Lluís Carbó
3ESOE Isa Feliu 2CFM Lledó Mallol
3PMAR Gemma Laliena 1CFSA Vicent Bort
1CFSB José López
2CFSA Arantxa Esteban
2CFSB Manolo Ortiz