Notícies recents

Beques i ajudes per a l’alumnat

30 de juliol de 2019

Informació per a les famílies.

Beques per a estudiants que en el curs acadèmic 2019-2020 cursen ensenyaments postobligatoris (Batxillerat, Cicles Formatius, etc.).

La sol·licitud s’haurà d’emplenar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Departament en l’adreça https://sede.educacion.gob.es o en www.educacionyfp.gob.es

El termini per a presentar la sol·licitud s’estendrà fins a l’1 d’octubre de 2019, inclusivament, per als estudiants no universitaris.

Més informació: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-33906

 

Ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, del Ministeri d’Educació, per al curs 2019-20.

El termini per sol·licitar-les finalitza el dijous 26 de setembre.

Són ajudes que reben les famílies, sempre que complisquen els requisits, perquè els alumnes amb discapacitat o trastorn greu de conducta, pugen acudir a un centre extern a rebre suport educatiu.

La necessitat específica de suport educatiu ha d’acreditar-se en tot cas amb el certificat d’un equip o departament d’orientació. L’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu ha de requerir en la seua escolarització de suports i atencions educatives específiques.

També s’ha d’aportar el certificat de discapacitat o, en el seu cas, un diagnòstic per als casos de trastorn greu de conducta, juntament amb la sol·licitud per a poder optar a les deduccions econòmiques. La sol·licitud es realitza per via telemàtica, s’imprimeix i s’entrega al centre escolar, juntament amb la documentació requerida (DNI, Certificat de discapacitat, de Família nombrosa…).

L’enllaç directe del Ministeri és: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050140/ficha.html

Si teniu algun dubte podeu contactar amb el Departament d’Orientació.

Més informació

Inici de Curs 2019-20

29 de juliol de 2019

Presentació del curs 2019-20

DILLUNS 9 DE SETEMBRE

  • 9.00 hores: 1r ESO
  • 10.00 hores: 2n ESO
  • 10.40 hores: 3r ESO, 3PMAR, 1 CFB
  • 11.30 hores: 4t ESO, 4PR4, 2n CFB
  • 12.10 hores: 1r Batxillerat
  • 12.40 hores: 2n Batxillerat
  • 13.00 hores: 1r CCFF (Mitjà i Superior)
  • 13.30 hores: 2n CCFF (Mitjà i Superior)

El dia de les presentacions es lliuraran els llibres d’ESO.

Aquest dia no funcionarà el transport escolar.

Les classes començaran amb normalitat dimarts 10 de setembre.

Més informació

Transporte escolar

29 de juny de 2019

Transporte escolar 2019-20

Los padres, madres o tutores del alumnado que sean usuarios de la Aplicación ITACA Web Familia  podrán acceder a esta aplicación informática para visualizar y descargar su borrador de solicitud de ayuda. Si no han cambiado los datos facilitados, tendrán que imprimir, firmar y presentar el borrador en el centro.
El alumnado de nuevo ingreso puede pedir el anexo a Conserjería al comprar el sobre de matrícula.

Normativa:

 

 

Més informació

Transporte escolar

29 de juny de 2019

Transporte escolar 2019-20

Los padres, madres o tutores del alumnado que sean usuarios de la Aplicación ITACA Web Familia  podrán acceder a esta aplicación informática para visualizar y descargar su borrador de solicitud de ayuda. Si no han cambiado los datos facilitados, tendrán que imprimir, firmar y presentar el borrador en el centro.
El alumnado de nuevo ingreso puede pedir el anexo a Conserjería al comprar el sobre de matrícula.

Normativa:

 

 

Més informació

Informació del centre

1 de març de 2019

Nom del centre: IES VIOLANT DE CASALDUCH
Codi del centre: 12005283
Imatge del centre 12005283Adreça Obri la ubicació en Google Maps
Adreça: Avinguda de Castelló s/n, IES Violant de Casalduch,
Localitat: BENICÀSSIM
Codi postal: 12560
Telèfon: 964399410
Fax: 964399411
Correu electrònic: 12005283@edu.gva.es
URL del centre:
https://portal.edu.gva.es/iesbenicassim
Més informació en: Guía de Centres Docents

Més informació