Notícies recents

Els joves opinen

9 de novembre de 2020

L’alumnat de 1r de batxillerat ha participat en els tallers “Els joves de Benicàssim opinen” on ha conegut els principis de sostenibilitat, Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

L’activitat ha sigut organitzada per l’ajuntament de Benicàssim.

Més imatges

Més informació

1ESO: Ruta de les Vil·les i Torre de Sant Vicent

30 d'octubre de 2020

Un divendres més altre grup de 1r d’ESO ha realitzat la ruta per les Vil·les del Passeig Pilar Coloma i visitat la Torre de Sant Vicent gràcies a una iniciativa de l’ajuntament de Benicàssim encaminada a promocionar el patrimoni de la nostra localitat entre la joventut, un dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) de l’agenda 2030 de les Nacions Unides. La visita guiada ha estat a càrrec d’Arqueocas .

Més informació

Presentació reunió famílies

15 d'octubre de 2020

 

REUNIÓ-famílies-20_21

 

 

Més informació

Reunions famílies

5 d'octubre de 2020

Instruccions:

 • NOMÉS podrà assistir un representant de cada alumne/a.
 • S’ha d’extremar la PUNTUALITAT. És molt important arribar a l’hora indicada (ni abans, ni després).
 • Les famílies han d’esperar en la porta principal del centre.

El tutor/a els rebrà i, des d’allí, es dirigiran a l’aula.

 

HORARI:

 

 • Dimarts 13 octubre: 1r ESO + 3r ESO D + 1r Batx.

 

   • 1r ESO: 
1 ESO A 1 ESO B 1 ESO C 1 ESO D 1 ESO E 1 ESO F
GREAT BRITAIN USA CANADA IRELAND AUSTRALIA NEW ZEALAND GAUSS FIBONACCI
18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15

 

   • 3rD + 1r Batxillerat:                                                                                     
3 ESO D 1Batx. A 1Batx. B 1Batx. C 1Batx. D
ÀGORA SALA PROFES PITÀGORES NEWTON BIBLIOTECA
18:10 18:20 18:35 18:50 19:10

 

 • Dimecres 14 d’octubre: 2n ESO + 3r ESO + 1r CFB

 

   • 2n ESO:                                                                                     
2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G
TIRANT 

LO BLANC

COLOMETA BLANQUERNA ALMOGÀVERS CERVANTES MIO CID COLUMBRETES
18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15 19:30

 

   • 3r ESO + 1r CFB: 
3A 3B 3C 3E 3PMAR 1r CFB
GOYA PLANETA BLAU JAUME I MARINA MARROQUÍ PABLO HERRERA TALLER DE TECNOLOGÍA
18:10 18:20 18:35 19:10 19:20 19:35

 

                                                                                

 

 • Dijous 15 d’octubre: 4t ESO + 2n Batx. + 2n CFB

 

   • 4t ESO:                                                                                                  
4A 4B 4C 4D 4E 4PR4
VETUSTA LAZARILLO THALES MARIE CURIE MIXTA 3 JB PORCAR
18:00 18:15 18:30 18:45 19:00 19:15

 

   • 2n Batxillerat:
2BA 2BB 2BC 2BD 2n CFB
LES BOURLINGUEURS MECENAS POSIDÒNIA MIXTA 4 TALLER DE TECNOLOGÍA
18:10 18:20 18:35 18:50 19:10

 

Més informació

Aules segures

15 de setembre de 2020

Conselleria ha habilitat un espai web amb tota la informació sobre la tornada segura a les aules, respostes a preguntes freqüents i els protocols de seguretat, higiene i protecció establerts als centres educatius.
A més, compta amb un telèfon per atendre els dubtes que et puguen sorgir telefonant al 900 300 555.

Més informació

Accés al centre

29 de juny de 2020

L’atenció al públic de forma presencial es realitzarà sempre amb cita prèvia telefònica
i seguint les instruccions d’accés

Ja tinc la meua cita prèvia, què he de fer?

 • Abans d’anar comprova que tens tot el necessari per a ser atés: mascareta, bolígraf propi i documentació per fer el tràmit.

 • És imprescindible ser puntual. Només s’atendrà a l’hora de la cita prèvia assignada.

 • Evitarem les aglomeracions, esperem el torn en les zones marcades.

 • Únicament s’accedirà a l’interior dels edificis en el moment de ser atés i s’hi romandrà el temps imprescindible.

 • L’accés a qualsevol edifici del centre serà amb mascareta, i havent realitzat la pertinent rentada de mans amb solució hidroalcohòlica.

 • S’evitarà, en la mesura que siga possible, el contacte amb persones i elements innecessaris.

 • Es respectaran en tot moment les instruccions del personal, les indicacions dels cartells i els senyals, els elements de distribució i la separació de persones.

 
INSTRUCCIONS GENERALS D’ACCÉS I CIRCULACIÓ
 • L’accés es realitzarà per la porta lateral: 
 • No es podrà accedir al centre si es presenten símptomes: tos , mal de gola, febre superior 37º, falta d’aire o pèrdua d’olfacte.

 • Únicament accediran a l’edifici les persones autoritzades per l’equip directiu o aquelles que tinguen cita prèvia.

 • L’accés a qualsevol edifici del centre serà amb mascareta, i havent realitzat la pertinent rentada de mans amb solució hidroalcohòlica.

 • L’accés i l’eixida es farà de forma individual i ordenada, mai en grups.

 • S’evitarà l’aglomeració de persones en qualsevol zona, interior o exterior als edificis del centre.

 • Es tocaran únicament aquells elements de l’edifici que siguen totalment imprescindibles.

 • Una vegada en l’edifici, es circularà sempre per la dreta en els corredors i vestíbuls. Es mantindrà sempre una distància de seguretat de 2m. En el cas de no poder guardar aquesta distància s’haurà d’esperar que una de les persones isca d’aquest corredor tenint sempre preferència el que ja està en aquest.

 • Els corredors i vestíbuls únicament s’utilitzaran per a circular fins a arribar a la destinació, en cap cas s’aturarà  a xarrar, esperar a altres persones o una altra activitat.

 • En general hi haurà una escala de pujada i una altra (o dues) de baixada. Només en cas d’evacuació es podran usar totes les escales en el sentit que marque l’evacuació.

 • L’ús dels ascensors queda restringit a persones amb mobilitat reduïda, equips de neteja desplaçaments amb pes i sempre es farà de manera individual.

 • Les aules que disposen de dos portes tindran una porta d’entrada i una altra d’eixida (el  sentit es mostra amb fletxa verda i roja).

 • Les portes dels banys romandran obertes, només es podran tancar les cabines dels vàters realitzant una rentada de mans abans i després de tocar les manovelles d’aquestes. S’han de seguir les indicacions específiques de lavabos.

Més informació

Beques i ajudes per a l’alumnat

30 de juliol de 2019

Informació per a les famílies.

Beques per a estudiants que en el curs acadèmic 2019-2020 cursen ensenyaments postobligatoris (Batxillerat, Cicles Formatius, etc.).

La sol·licitud s’haurà d’emplenar mitjançant el formulari accessible per via telemàtica a través de la seu electrònica del Departament en l’adreça https://sede.educacion.gob.es o en www.educacionyfp.gob.es

El termini per a presentar la sol·licitud s’estendrà fins a l’1 d’octubre de 2019, inclusivament, per als estudiants no universitaris.

Més informació: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-33906

 

Ajudes per a alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, del Ministeri d’Educació, per al curs 2019-20.

El termini per sol·licitar-les finalitza el dijous 26 de setembre.

Són ajudes que reben les famílies, sempre que complisquen els requisits, perquè els alumnes amb discapacitat o trastorn greu de conducta, pugen acudir a un centre extern a rebre suport educatiu.

La necessitat específica de suport educatiu ha d’acreditar-se en tot cas amb el certificat d’un equip o departament d’orientació. L’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu ha de requerir en la seua escolarització de suports i atencions educatives específiques.

També s’ha d’aportar el certificat de discapacitat o, en el seu cas, un diagnòstic per als casos de trastorn greu de conducta, juntament amb la sol·licitud per a poder optar a les deduccions econòmiques. La sol·licitud es realitza per via telemàtica, s’imprimeix i s’entrega al centre escolar, juntament amb la documentació requerida (DNI, Certificat de discapacitat, de Família nombrosa…).

L’enllaç directe del Ministeri és: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050140/ficha.html

Si teniu algun dubte podeu contactar amb el Departament d’Orientació.

Més informació

Inici de Curs 2019-20

29 de juliol de 2019

Presentació del curs 2019-20

DILLUNS 9 DE SETEMBRE

 • 9.00 hores: 1r ESO
 • 10.00 hores: 2n ESO
 • 10.40 hores: 3r ESO, 3PMAR, 1 CFB
 • 11.30 hores: 4t ESO, 4PR4, 2n CFB
 • 12.10 hores: 1r Batxillerat
 • 12.40 hores: 2n Batxillerat
 • 13.00 hores: 1r CCFF (Mitjà i Superior)
 • 13.30 hores: 2n CCFF (Mitjà i Superior)

El dia de les presentacions es lliuraran els llibres d’ESO.

Aquest dia no funcionarà el transport escolar.

Les classes començaran amb normalitat dimarts 10 de setembre.

Més informació

Transporte escolar

29 de juny de 2019

Transporte escolar 2019-20

Los padres, madres o tutores del alumnado que sean usuarios de la Aplicación ITACA Web Familia  podrán acceder a esta aplicación informática para visualizar y descargar su borrador de solicitud de ayuda. Si no han cambiado los datos facilitados, tendrán que imprimir, firmar y presentar el borrador en el centro.
El alumnado de nuevo ingreso puede pedir el anexo a Conserjería al comprar el sobre de matrícula.

Normativa:

 

 

Més informació

Transporte escolar

29 de juny de 2019

Transporte escolar 2019-20

Los padres, madres o tutores del alumnado que sean usuarios de la Aplicación ITACA Web Familia  podrán acceder a esta aplicación informática para visualizar y descargar su borrador de solicitud de ayuda. Si no han cambiado los datos facilitados, tendrán que imprimir, firmar y presentar el borrador en el centro.
El alumnado de nuevo ingreso puede pedir el anexo a Conserjería al comprar el sobre de matrícula.

Normativa:

 

 

Més informació