Formació Aules Professorat

PRIMERS PASSOS

AULES – La pàgina inicial d’Aules

En aquest vídeo s’explica la pàgina inicial de la plataforma Aules: Parts, personalització i blocs — Mostrar i ocultar blocs — Acoblar i desacoblar blocs — Afegir blocs.

AULES- Editar perfil

Aquest videotutorial explica com editar el perfil en la plataforma Aules. Inclou com canviar l’adreça de correu electrònic a la qual ens arriben les notificacions.

AULES- Accés amb rol docent

Aquest videotutorial explica breument com accedir a aules amb el rol de docent.

AULES – Web incidències i ajuda

Videotutorial en el qual s’explica la manera de crear incidències relacionades amb aules des de diferents plataformes: OTRS, aules…

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ

AULES – Creació d’una aula de coordinació docent

Videotutorial en el que s’explica com crear una aula de coordinació docent matriculant el professorat a la plataforma corporativa aules de la Conselleria.

AULES – Estructura i exemple aula coordinació docent

Videotutorial en el que s’explica cóm crear l’estructura d’un curs i afegir diferents activitats i recursos, així com un exemple visual (imatge) d’una aula de coordinació docent ja creada…

AULES – Creació aula per a tutoria. Fòrum i diàleg

Breu videotutorial en el qual s’explica com crear un grup de tutoria en la plataforma Aules (Moodle ) de Conselleria.

AULES – Crear un curs per assignatura matriculant tot un nivell

 En aquest videotutorial s’explica com crear un curs per a tot l’alumnat d’un mateix nivell educatiu mitjançant la plataforma corporativa de Conselleria Aules.

AULES – Crear un curs amb l’alumnat d’un grup matriculat

Videotutorial que explica com crear, a la plataforma corporativa de Conselleria Aules, un curs amb l’assistent de creació de cursos. En aquest vídeo es crea un curs per a una assignatura concreta amb l’alumnat d’un dels grups que tinguem assignats en Ítaca ja matriculat en el curs.

AULES – Subdividir en grups un Nivell

En aquest videotutorial expliquem com subdividir en grups més menuts un nivell a la plataforma corporativa de la Conselleria aules.

AULES – Com recuperar la contrasenya de l’alumnat

El Coordinador TIC Jose A. Martínez, de l’IES Clara Campoamor d’Alaquàs (València), ens explica de manera molt senzilla i àgil com un docent pot recuperar la contrasenya de l’alumnat, bé de manera individual, bé de tot un conjunt.

AULES- Fer una còpia de seguretat d’un curs d’Aules i descarregar-la

Tutorial que mostra la manera de realitzar una còpia de seguretat d’un curs de la Plataforma Corporativa de la Conselleria Aules i com descarregar-la al nostre equip de manera que la tinguem disponible des d’aquest.

AULES- Restauració d’una còpia de seguretat d’un curs

En aquest videotutorial expliquem la manera de restaurar una còpia de seguretat d’un curs realitzat amb Aules, la Plataforma corporativa de Conselleria, des del nostre equip o des de la mateixa plataforma.

AULES – Activitat Recent

El professor Héctor Pallarés de l’IES José de Ribera, Xàtiva, ens mostra en aquest vídeo com fer visible el bloc “activitat recent” i quines coses es poden veure en aquest bloc, com ara, informacions quan s’ha penjat una nova tasca, etc.

CONTINGUTS I ACTIVITATS

Publicar continguts. Conceptes bàsics

En aquest videotutorial s’explica el més bàsic per començar a omplir de contingut un curs en Aules: Activar edició i afegir seccions, recursos i activitats.

Publicar continguts. Arxius PDF i altres

Aquest videotutorial explica com publicar continguts en format PDF a la plataforma Aules. Aquest procediment és el mateix si volem pujar altres formats d’arxiu igualment habituals com ara de text, presentacions, àudio, etc..

AULES – Publicar continguts. Crear una pàgina

Aquest videotutorial explica com publicar continguts, creant una pàgina web en la plataforma Aules. Aquest tipus de contingut pot ser el mateix que podem publicar, per exemple, amb un PDF però si ho fem amb l’opció de pàgina, podem editar-ho directament des d’Aules i, a més, afavorim l’accessibilitat des de qualsevol dispositiu ja que no és necessari descarregar i obrir cap tipus d’arxiu per veure’n el contingut.

AULES – Inserir una tasca

Aquest videotutorial explica breument com insertar una Tasca en la plataforma Aules. A través d’aquesta, els estudiants poden enviar la tasca realitzada amb un o més arxius i rebre feedback i avaluació docent.

AULES – Incloure rúbrica en una tasca

Aquest videotutorial explica breument com incloure una rúbrica en una tasca d’Aules (moodle) de la Conselleria.

AULES – Insertar un vídeo en la plataforma

En aquest senzill videotutorial s’explica com inserir un vídeo a la plataforma corporativa Aules (moodle) de la Conselleria.

AULES – Inserir qüestionaris

Aquest videotutorial explica breument com inserir una Tasca qüestionari en la plataforma aules (moodle) de la Conselleria.

AULES – Qüestionari: funcionament i enviament

Aquest videotutorial explica de manera breu com funciona una tasca de qüestionari de la plataforma aules (moodle) de la Conselleria.

AULES – Qüestionari: preguntes d’opció múltiple

Aquest videotutorial explica de manera breu com funciona una pregunta de qüestionari d’opció múltiple de la plataforma aules (moodle) de la Conselleria.

AULES – Qüestionari: pregunta de buits en una imatge

Aquest videotutorial explica de forma breu com incloure una pregunta d’omplir buits sobre una imatge a la plataforma Aules (moodle) de Conselleria.

AULES – Qüestionari: pregunta de buits per omplir a un text

Aquest breu videotutorial explica com incloure preguntes de buits per omplir en un qüestionari en la plataforma corporativa Aules ( Moodle ) de Conselleria.

AULES – Incloure una pregunta de fòrmules per aleatoritzar qüestionaris

El professor de Matemàtiques David Galiana, de l’IES Cap de l’Aljub de Santa Pola (Alacant), ens explica com crear una pregunta en un qüestionari que incloga activitats amb fòrmules matemàtiques. Des de l’equip de Coordinació TIC del SICE, agraïm la seua col·laboració.

AULES – Qüestionaris opció múltiple des de plantilles TXT

Tutorial realitzat per Iván Garcia Moya, on ens mostra com realitzar un qüestionari important-lo des d’una plantilla TXT realitzada prèviament.

AULES – Inserir una activitat Geogebra

 En aquest videotutorial es fa una explicació de com incloure una activitat en geogebra mitjançant fitxer adjunt.

AULES – Inserir una activitat JClic a un curs

En aquest videotutorial us expliquem com incloure una activitat JClic en un curs de la plataforma Aules.

AULES – LLibre de qualificacions – Crear categories

Videotutorial sobre el funcionament de la Plataforma per a la gestió i realització de cursos mitjançant la ferramenta Aules de la Conselleria d’educació que ens explica com configurar un llibre de qualificacions i crear categories per a l’avaluació de l’alumnat

AULES – Llibre de qualificacions – Incloure tasques a les categories

Videotutorial sobre el funcionament de la Plataforma per a la gestió i realització de cursos mitjançant la ferramenta Aules de la Conselleria d’educació que ens explica com configurar un llibre de qualificacions i incloure tasques dintre de les carpetes de categories

AULES – LLibre de qualificacions: Assignar percentatges a les categories

Videotutorial sobre el funcionament de la Plataforma per a la gestió i realització de cursos mitjançant la ferramenta Aules de la Conselleria d’educació que ens explica com configurar un llibre de qualificacions i assignar percentatges a les carpetes de les categories.

AULES – Llibre de qualificacions – Visualització de les Mitjanes i les notes finals

Videotutorial sobre el funcionament de la Plataforma per a la gestió i realització de cursos mitjançant la ferramenta Aules de la Conselleria d’educació que ens explica com configurar un llibre de qualificacions i veure com evolucionen les mitjanes dintre del curs

COMUNICACIÓ

AULES – Comunicació amb l’alumnat. Fòrum

Aquest videotutorial explica com comunicar-se amb l’alumnat mitjançant el Fòrum en la plataforma Aules, tant de manera unidireccional a mode de tauler d’avisos de l’aula virtual, com també si es pretén establir algun tipus de tasca en la que siga necessari que participen i/o reben.

AULES – Afegir una activitat tipus Diàleg

Videotutorial realitzat per Román Carceller en el qual s’explica el procediment i la funcionalitat d’inserir un diàleg en un curs d’Aules. Serveix per establir converses amb l’alumnat.

AULES – Ús bàsic de l’activitat Diàleg

Vídeo de Román Carceller explicant com usar el Diàleg d’Aules. Aquesta activitat ens permetrà realitzar converses privades entre diferents participants del curs.

AULES – Activitat Diàleg. Regles d’obertura massiva

Videoturorial de Román Carceller que mostra com utilitzar l’activitat d’Aules “Diàleg” per a enviar un mateix missatge a molts destinataris però mantenint els diàlegs separats.

AULES – Seguiment de l’activitat de l’Alumnat

El professor d’Informàtica de l’IES El Caminàs, Román Carceller, ens mostra com seguir l’activitat de l’alumnat en un curs d’AULES tot i estar deshabilitat el registre d’activitat.

LLIBRE DE QUALIFICACIONS

 

AULES – LLibre de qualificacions – Crear categories

Videotutorial sobre el funcionament de la Plataforma per a la gestió i realització de cursos mitjançant la ferramenta Aules de la Conselleria d’educació que ens explica com configurar un llibre de qualificacions i crear categories per a l’avaluació de l’alumnat

AULES – Llibre de qualificacions – Incloure tasques a les categories

Videotutorial sobre el funcionament de la Plataforma per a la gestió i realització de cursos mitjançant la ferramenta Aules de la Conselleria d’educació que ens explica com configurar un llibre de qualificacions i incloure tasques dintre de les carpetes de categories

AULES – LLibre de qualificacions: Assignar percentatges a les categories

Videotutorial sobre el funcionament de la Plataforma per a la gestió i realització de cursos mitjançant la ferramenta Aules de la Conselleria d’educació que ens explica com configurar un llibre de qualificacions i assignar percentatges a les carpetes de les categories.

AULES – Llibre de qualificacions – Visualització de les Mitjanes i les notes finals

Videotutorial sobre el funcionament de la Plataforma per a la gestió i realització de cursos mitjançant la ferramenta Aules de la Conselleria d’educació que ens explica com configurar un llibre de qualificacions i veure com evolucionen les mitjanes dintre del curs

PÍNDOLES

AULES – Configurar APP moodle en iOS

 En aquest videotutorial s’explica com instal·lar l’APP moodle i com configurar un dispositiu mòbil en iOS per a que estiga plenament operativa.

AULES – Configurar APP moodle en Android

Aquest videotutorial explica breument com configurar l’App de Moodle en un telèfon Android.

AULES – Gentest què es i com funciona

En aquest videotutorial s’explica la ferramenta Gentest; un generador de preguntes que es poden integrar en la Plataforma Aules, concretament en els qüestionaris.

AULES – Gentest: Importar qüestionaris

En aquest videotutorial s’explica la utilització d’una ferramenta que es pot integrar en la plataforma Aules per a generar preguntes que es poden afegir als qüestionaris.