AULES – Inserir una tasca

Aquest videotutorial explica breument com insertar una Tasca en la plataforma Aules. A través d’aquesta, els estudiants poden enviar la tasca realitzada amb un o més arxius i rebre feedback i avaluació docent.

Més informació al portal CvTIC https://portal.edu.gva.es/cvtic/