AULES – Comunicació amb l’alumnat. Fòrum

Aquest videotutorial explica com comunicar-se amb l’alumnat mitjançant el Fòrum en la plataforma Aules, tant de manera unidireccional a mode de tauler d’avisos de l’aula virtual, com també si es pretén establir algun tipus de tasca en la que siga necessari que participen i/o reben.

 

Més informació al portal CvTIC https://portal.edu.gva.es/cvtic/